Ayı Hayvanı Hakkında Bilgi

Ayı çeşitleri nelerdir, Ayılar ne ile beslenir, Ayı hayvanı hakkında bilgi.

Memelilerin etçiller takımından tabanlarına basarak yürüyenler grubuna dahil bir hayvandır. Gayet iri ve hantal görünüşlü vücudu kalın tüylerle kaplıdır. Boynu kısa, kafası yuvarlak, ağzı uzun, gözleri ufaktır.

Bacakları kalın ve kuvvetlidir, yürürken, tabanı üzerine basar. Ayağının altı çıplaktır. Her ayağında beşer parmak vardır. Vücudunun bir yanındaki iki ayağını birden kaldırarak yürür, isterse çok hızlı koşar.

Ayılar kışın iki aydan altı aya kadar inlerine çekilir, kış uykusuna yatarlar. Hatta bütün yıl bol besin bulabildikleri sıcak iklimlerde de kışı inlerinde geçirirler. Yalnız hayvanat bahçelerindeki ayılar kış uykusuna yatmazlar. Soğuklar yaklaştığı zaman ayı kısı geçirmek üzere kendine tenha bir köşe, rahat bir yer arar. Bazen bir ağaç kovuğuna girer veya kendisi toprağın içinde bir oyuk açar. Çukuruna girdikten sonra da vücudunu yaprak, ot ve tozla örter, yalnız nefes almak için küçük bir delik bırakır. Kışlama zamanında ay, tamamıyla uyku halinde değildir; yalnız, yemez, içmez, uyuşuk bir şekilde kalır.

Yavrular kışın ana ayı kışlama halindeyken dünyaya gelir. Ayı çok kere iki, bazen da üç yavru doğurur. Bunlar analarının büyüklüğü yanında çok küçük kalır, üstelik vücutları tüysüzdür.

Ayı her ne kadar etçil (et yiyen) hayvanlardan sayılırsa da meyva, kök, ot, bu arada kurtçuk, böcek, kurbağa, yılan, balık, kuş gibi şeyleri, genel olarak, taze olmak şartıyla, eline ne geçerse yer. Hatta pençeleriyle otları yolarak toprakları eşeler, karınca yuvalarını bozarak karınca yer. Ayılar karınca yemesini, onlardan çıkan bir asitten dolayı çok severler. Kovuklardaki balları yemekten de çok hoşlanırlar. Leşe el sürmezler.
Ayı kendi halinde çekingen bir hayvandır. Çoklukla soğuk memleketlerdeki dağlarda, ormanlarda yaşar. Beyaz ayı ve Amerika’daki Kayalık Dağlarda yaşayan bir cins ayı istisna edilirse, ayılar çoklukla insana saldırmazlar. Ayı daha çok postu, yağı için avlanır. Bazı memleketlerde eti de yenirse de pek makbul sayılmaz.

Ayı kendi halinde, temkinli bir hayvan olmasına rağmen ayı avı en tehlikeli avlardandır. Ayı yaralanır da ölmezse hızla koşar, avcıya yaklaşır, arka ayaklarının üzerine kalkıp ön ayaklarıyla saldırır, bir tokatta avcıyı perişan edebilir. Birçok memleketlerde ayıları yavru iken yakalayıp ona türlü marifetler öğretirler.

Ayı Çeşitleri

Ayının birçok çeşitleri vardır. En çok Taşlananları şunlardır:
Boz ay,. — Memleketimiz ormanlarında, Sibirya’da, Kamçatka’da,’ Balkanlar’da, Rusya’da, Afrika’da Atlas Dağları’nda, Amerika’ da da Alaska’da yaşar. Ayıcıların oynattıkları ayılar bu cinsten olanlardır.
Himalaya ayısı. — İran’dan Japonya’ya kadar uzayan memleketlerin ormanlarında yaşar. Pek uzaktan koku alır, en hafif bir ses hissetse hemen uzaklaşır. Bu bakımdan, avı kolay değildir.

Beyaz ayı: Kuzey memleketlerinin buzlarla kaplı kıyılarında ve bu bölgedeki adalarda yaşar. Postunun rengi o kadar beyazdır ki uzaktan kolay kolay ayırt edilemez. Derisinin altında gayet kalın bir yağ tabakası-vardır. Çok iyi yüzer. Yalnız dişisi ine çekilir. Yavrularını küçük yaşta suya sokar, kendi kuyruğundan tutturarak yüzme öğretir. Erkeği de pek aç kalırsa insana saldırır. Genel olarak balıklarla ve foklarla geçinir. Boylan 2,5 m. kadardır.