Aydın İli Hakkında Bilgi

Aydın nerededir, Aydın ili ekonomisi, coğrafi konumu, Aydın hakkında bilgi.

Aydın ili Türkiye’nin batısında, Ege Bölgesinde yer alır. Aydın’ın 13 ilçesi vardır: Bozdoğan, Buharkent, Çine, İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yeni­pazar, ilin kuzeyinde İzmir ve Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla yer alır. Batısında ise Ege Denizi vardır.

Aydın topraklarının % 63.4’ünü dağlar kaplar. Aydın Dağları (Çamlık Dağı, Oyuk Dağı, Karlık Dağı, Malkaç Dağı, Cevizli Da­ğı) Baba Dağı (2.380 m. Karıncalı Dağı, Madran Dağı (4.792 m.),Gökbel Dağı ve Beşparmak Dağı, (1.367 m.) belli başlı yük­seklikleridir.

Ovalar ve düzlük alanlar il topraklarının % 21’ini oluşturur. Büyük Menderes Ova­sı, (Çerkez Ovası, Aydın Ovası, Koçarlı Ovası, Söke Ovası) ve Çine Ovası’nda ta­rım yapılır.

aydinİlin en önemli akarsuyu Büyük Mende­res Irmağı (170 km)’dır. Dandalas Çayı, Akçay ve Çine Çayı da il topraklarını sular.

Aydın sınırları içindeki en önemli göl, bir bölümü Muğla ili sınırları içinde kalan Bata Gölü (65 km2-26 km2‘si Aydın sınırları içinde)’dür. fide ayrıca Karina Gölü (4.5 km2), Avşar Gölü, Azap Gölü, Karacahayıt Gö­lü, Yatır Gölü, Karagöl ve Kocagöl, Kemer Baraj Gölü (14.75 ha) gibi küçük göller­de bulunmaktadır.

il topraklarının % 38’i ormanlarla, bü­yük bir bölümü de makilerle kaplıdır. Mey­ve ve sebze bahçeleri geniş yer kaplar.

İlde ılıman Akdeniz iklimi hakimdir. Aydın ekonomisi tarım, sanayi ve turiz­me dayanır. Aydın Türkiye’de incir üreti­minde birinci, pamuk ve zeytin üretimin­de ikinci durumdadır. Faal nüfusun % 71’i tarım kesiminde çalışır. Tarım araçlarının modern sulama, ve gübreleme imkanla­rının mükemmel olması, verimi çok artır­mıştır. Pamuk, tütün, buğday, arpa, mısır, belli başlı ürünleridir. Meyvecilik ve seb­zecilik çok gelişmiştir.

Aydının iklimi ve bitki örtüsü hayvancılık için çok elverişlidir. Ancak meraların ekili alanlar haline dönüştürülmesi hayvancı­lığın gelişmesini engellemiştir. Koyun ve keçi sayısında devamlı bir azalma vardır.

MTA’nın Aydın’da belirlediği madenler şunlardır: Merkez: Linyit kömürü Germen­cik: Zımpara, cıva, dolamit, kuvarsit, kris­tal kuvars. Bozdoğan: Zımpara, cıva, gra­fit, kristal kuvars. Söke: Zımpara, linyit kö­mürü, uranyum, kristal kuvars. Koçarlı: Ki­reçtaşı, uranyum, kristal kuvars. Çine: Zımpara, kristal kuvars. Karacasu: Zımpa­ra, kristal kuvars. Kuşadası: Zımpara. Ku­yucak: Linyit kömürü.

Aydın ilinin sanayii tarım ürünlerine da­yalı olarak gelişmiştir, ilde konservecilik, dokumacılık, yağcılık ve sabunculuk olduk­ça ileridir. Tarım aletleri ve makineleri ya­pımı da ileri düzeydedir. En çok işçi çalış­tıran büyük fabrikalar dokuma ve iplik fabrikalarıdır.