Aydın Cephesi Tarihi

Aydın Cephesi ne zaman ve nerede kuruldu, Aydın Cephesi tarihi hakkında bilgi.

İzmir’in Yunanlılarca işgali üzerine Ay­dın halkı, öğretmen Sabri Bey’in Namazgah’taki konuşmasıyla “Vatanın her karış toprağı için bütün Türk milletinin ka­nının son damlasına kadar akıtacağını ve İzmir’in işgaline karşı olduklarını” belirtip yemin ederek, bir taraftan İtilaf devletleri­nin İstanbul’daki temsilcilerine protesto telgrafı çekerken silaha da sarılmanın ge­reğini dile getirdiler.

Hele 27 Mayıs 1919’da Aydın da Yunan işgaline uğrayın­ca Aydınlılar geniş ölçüde efelerin (Yörük Ali Efe, Kılhoğlu Hüseyin Efe, Teğmen Kad­ri Bey, Demirci Mehmet Efe) çevresinde birleşerek silâhlı bir cephe oluşturdular. Hatta Yunanlılar’a karşı ilk başarı da Yö­rük Ali Efe’nin Malgaç baskını ile kazanıl­dı (15 Haziran 1919).