Atom Tarihi Hakkında Bilgi

Atomun tarihi gelişimi, Atom tarihi bilim adamları, Tarih boyunca Atom çalışmaları, hakkında bilgi.

Atom konusunda yapılan çalışmaların tarihi çok eskidir. Eski Yunan filozoflarından Leukippos ile Demokritos, günümüzden binlerce yıl önce, maddelerin çok küçük birtakım parçacıklardan meydana geldiğini ileri sürmüşlerdi. Bu parçacıklar, aralarında birleşerek maddeleri meydana getiriyorlardı. Ama bu varsayım, (faraziye) bilimsel bir varsayım olmaktan çok, bir felsefe doktrini idi.

atom_tarihiBu konudaki düşünceler zamanla yavaş yavaş unutuldu. Ancak, aradan 2000 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra bilginler, bu konuda yeniden araştırmalarda bulundular. Bunlardan İngiliz kimyacısı Dalton {1766-1844), 1803’te ortaya yeni bir atom teorisi attı. Dalton, bu kadarla da kalmadı, çeşitli maddelerin atom ağırlıklarını bularak bir de liste meydana getirdi.

Bu konuda daha başka bilginlerin de çalışmaları sonucu Dalton’un ortaya attığı esaslarda bazı yanlışlıklar bulunduğu görüldü. Fransız bilginlerinden BECOUEREL’in bazı atomlardaki ışıma özelliği demek olan radyoaktifliyi keşfetmesi, bu alanda atılan adımların en önemlilerinden biri oldu. 20’nci yüzyılın başlarında büyük bilgin Einstein’ın atom enerjisinin büyüklüğünü belirtmesi, atom konusunda yapılan çalışmaların hızlanmasına yol açtı.

İnsanlar, atomdaki korkunç enerjiden yararlanmak istiyorlardı. Atomda gizli bir enerji vardı. Bu enerji, iyi kullanıldığı takdirde, tıpkı elektrik enerjisi gibi bir güç elde edilebilirdi. 1919 da ilk olarak azot atomunun çekirdeği parçalandı. 1933’te de suni radyo aktiflik keşfedildi. 1942 de ilk Atom Pili yapıldı, bunu da 1945 te ikinci Dünya Savaşının son günlerinde ilk Atom Bombasının patlatılması izledi.