Atom Numarası Nedir

Atom sayısı neye eşittir, Atom numarası hesaplama, Sayısı yüz olan element hangisidir, hakkında kısa bilgi.

Bir atomun çekirdeği etrafında dönen elektron sayısına o atomun ve bununla ilgili kimyasal elemanın atom sayısı denir. HİDROJEN ‘in atom sayısı 1, HELYUM ‘un 2, KARBON ‘un 6, OKSİJEN ‘in 8, URANYUM ‘un 92 dir. 1868 yılında Rus kimya bilgini Mendeleyev, kimyasal elemanları atom sayılarına göre sıraya koyarak  Elemanların Periyodik Listesini meydana getirmiştir.

atom_numarasiTabiatta bulunan 92 temel kimyasal elemandan başka, laboratuvarlarda yapay olarak elde edilmiş olan 11 kimyasal eleman daha vardır. Atom sayıları Uranyumunkinden daha fazla olan bu elemanlara Uran ötesi elemanlar adı verilir. Bunlar sırasıyla; Neptunyum: 93, Plütonyum: 94, Amerikyum: 95, Küriyum: 96, Berkelyum: 97, Kaliforniyum: 98, Aynştaynyum: 99, Fermiyum: 100, Mendelevyum: 1ö1 Nobelyum: 102, Lavvrensyum: 103 adlı elemanlardır. Bu elemanlara ya büyük bilginlerin isimleri veya deneylerin yapıldığı ülkenin adı verilmiştir. Örnek olarak Küriyum adının büyük Fransız bilgin çifti Pierre ve Marie Curie’nin; Fermiyum ‘un da ilk atom bataryasını meydana getirmiş bulunan İtalyan asıllı bilgin Enrico Fermi’nin isminden türetildiğini gösterebiliriz.