Atom Nedir, Atomun Yapısı

Atom nedir, Atomun yapısı, parçacıkları nedir, Atom kuramları, atomda bulunan elektron, proton ve nötronlar, Atom ağırlığı ve hesaplanması ile ilgili bilgi.

Atom, bir maddenin özelliğini kaybetmeden bölünebileceği en küçük bir parçasıdır. Son derece küçük olan bu tanecikler, gözle görülemezler. En güçlü mikroskoplar bile atomları görmemize yetmez. Biz, atomların varlığını ancak birtakım özel yöntemlerle incelediğimiz zaman far kederiz.

atomAtomları bir doğru boyunca birbiri yanı sıra dizmek mümkün olsaydı 10 milyon atom bir milimetre içine sığdırılabilirdi. Atom, Yunanca bölünemeyen anlamını taşıyan Atomos  kelimesinden gelmektedir. Eskiler atomu maddenin en küçük parçacığı olduğunu ve bölünemeyeceğini sanırlardı. Ama bu sanı doğru değildi. Çünkü atom da kendinden daha küçük birçok parçacıklardan meydana gelmiştir. Atom, parçacıklara ayrılabilir. Bu parçalanma, onun meydana getirdiği maddenin yapısını da değiştirir.

Bir Atomun Parçacıkları

Atomun, ortadaki çekirdek tarafından çekilen bir veya birden fazla elektrondan meydana geldiğini söylemiştik. Atomun bütün bu parçacıkları, kendi boyutlarına göre pek büyük sayılabilecek birer boşlukla birbirlerinden ayrılmışlardır. Eğer bir atomu 100 metre çapında bir balon olarak gözünüzün önüne getirebilecek olursanız, çekirdeğin veya elektronların büyüklüğü elimize sığdırabileceğimiz küçük bir oyuncak topun büyüklüğünü geçmez.

Etrafımızdaki maddelerin katı, sıvı veya gaz olsun hepsi, sokaktaki taşlar, cebimizdeki çakı,   masamızın üstündeki çiçek,   vücudumuzdaki kemikler, aklımıza gelenlerin hemen hepsi, işte böyle bir çekirdek ile elektronları arasında kocaman bir boşluk bulunan atomlardan meydana gelmiştir. Eğer bir gökdeleni meydana getiren atomların çekirdekleri ile elektronları arasındaki boşluğu çıkartabilseydik gökdelen, bir kiraz çekirdeği kadar küçülürdü. Tabii gökdelen, ağırlığından hiçbir şey kaybetmeyeceği için koskoca bina çok, pek çok ağır olan bir çekirdek durumunu alacaktı. 30.000 ton ağırlığında bir kiraz çekirdeği!

Atom, bir çekirdek ve onun etrafında dönel bir yörünge takip ederek dönen elektronlardan oluşmuştur. Çekirdek de bölünmez diyebileceğimiz daha küçük taneciklerden (pozitif elektrik yükü taşıyan Proton ve hiçbir yük taşımayan Nötron yapılmıştır.

Bize çok garip görünmesine rağmen bazı yıldızları meydana getiren atomlar, boşluklarının büyük bir kısmını kaybetmişlerdir.