Atom Bombası Nedir?

Atom Bombası nasıl yapılır, Atom Bombası etkisi ne kadardır, Atom Bombası hakkında bilgi.

Canlı veya cansız hedeflere atılan, bir kabın içine gaz saçıcı veya misketlerle doldurulmuş, türlü büyüklükte patlayıcıya bomba denir.

Bomba bir kapsül veya darbeden do­layı patlar. Bomba, bir havan topundan, bomba atıcıdan, bir uçaktan veya bir ro­ketten atılabilir. Adi el bombaları ise el ile atılır. Klasik bombalar kimyevi reaksiyon­la, nükleer bombalar İse nükleer bir re­aksiyonla patlar.

Bombalar çeşitli tip maddelerle doldu­rulup, patlatılma reaksiyonuna göre atom, hidrojen, oksijen bombası gibi tip­leri içeren nükleer bombalar; yayın bom­bası, gözyaşartıcı, su bombaları gibi bom­balar da kimyevi tiptedir.

atom_bombasiBombaların ağırlıkları 100 gramdan bir­kaç tona kadar değişir.

Atom Bombası: Prensibi atom pilinin aynıdır. Buradaki tek fark çekirdek tep­kimesinin hızıdır. Plütonyum veya Uran­yum 235’ten yararlanılır. Nötronları ya­vaşlatmaya elverişli olan maddelerden kaçınılır. Fisyon bombasının patlamasıyla zincirleme bir tepkime başlatacak olan iki kütlenin birleşimden atom bombası elde edilir. Bu kütleler, plütonyum ve uranyum 235’ten meydana gelir.