Atmosfer Nedir, Özellikleri

Atmosferin özellikleri nelerdir, Atmosferin katmanları, katmanlarının özellikleri, atmosferin önemi hakkında bilgi.

Dünyamızı çepeçevre kaplayan bir tabaka olan atmosferin oluşumu günümüzden dört milyar yıl öncesine rastlar. Ama Dünya atmosferinin, Mars gezegeninde olduğu gibi, azot, oksijen ve karbon dioksitten meydana geldiği ancak Yakınçağda anlaşıldı.

atmosferSon yıllarda yapılan astronomik çalışmalarda Güneş sistemindeki öbür gezegenlerin atmosferlerinin helyum (He), hidrojen (H), metan ve amonyak gibi gazlardan meydana geldiği; Merkür ve Ay’ın ise atmosfersiz olduğu ispatlandı. Güneş sistemi dışındaki gezegenlerde ise sadece iki gaz, Helyum ve Hidrojen bulunduğu anlaşıldı.

Dünyamız, aslında boşlukta dönen yoğun bir Helyum ve Hidrojen kütlesiydi.

Kesin olarak bilinmemekle beraber, Güneş’in saldığı çok yüksek ısının, yoğun durumda bulunan bu iki gazı damıtarak kızıl bir kabuk meydana getirdiği sanılmaktadır. Bu teorinin doğruluğunu kabul etmek gerekirse, kabuk içine hapsolan Helyum ve Hidrojen, Dünya’nın katılaşmak için geçirdiği 3-4 milyar yıl süresince, yanardağlarla, kırık ve çatlaklardan karbon dioksit, su buharı ve amonyakla birlikte dışarı çıkarak bugünkü atmosferi meydana getiren tabakayı kaplamıştır. Birçok gazların ve su buharının karışımından meydana gelen bu atmosfer, jeolojik çağlar öncesinde, elektrik yüklü yıldırımlar ve Güneş radyasyonlarının etkisiyle Hidrojen ve Oksijen durumuna geçmiştir.

Bazı bilginler ise bu Oksijen ‘in bitkiler tarafından meydana getirildiğini savunurlar. Bitkiler, klorofil (Bitkilere yeşil renklerini veren madde) sayesinde ve Güneş ışığının etkisiyle aldıkları karbon dioksiti fotosentez olayıyla kendilerine elzem olan maddelerle sentez ettikten sonra dışarı oksijen verirler

İlk bitkilerin algler olması bu bilginlerin onları ilk Oksijen yapıcısı olarak kabul etmelerine yol açmıştır. Havanın belli başlı bir elemanı olan Azot’ un da Amonyak ‘tan oluştuğunu savunurlar.

Bütün canlıların hayatta kalabilmeleri için atmosferde bulunan Oksijen Karbon dioksit, Azot ve su buharına ihtiyacı vardır. Bunları çok miktarda ve değişik oranda kullanırlar. Bu durum bizi Peki bu gazlar kullanıla kullanıla bitmez mi? Sorusuyla karşı karşıya bırakır. Ama gerçek bütünüyle değişiktir.

Canlılar, harcadıklarının yerine yenisini yaparlar, insan ve hayvanlar, solunum için havadan oksijen alırlar ve dışarıya karbon dioksit verirler. Bitkiler ise tam aksini yaparlar. Havadan karbon dioksit alır, dışarı oksijen verirler. Böylece tabiattaki karbon dioksit devri tamamlanmış olur. Öte yandan hayvanlar, bitkileri yerler ve bunlar, gübre olarak toprağa bırakırlar. Azot yönünden zengin olan bu gübrelerden havaya karışan Azot gazı vb. amonyak, havanın karışımını tamamlarlar.