Atlas Kimdir, Görevi Nedir?

Göğün taşıyıcısı Atlas kimdir, Yunan mitolojisinde Atlas’ın görevi nedir.

Yunan mitolojisinde göğün taşıyıcısıdır. Atlas hakkındaki en eski efsanelere Hesiodos’un, Omiros’un eserlerinde rastlanır. Hesiodos’a göre Atlas, yeryüzünün en batı ucunda, gecenin gündüzle buluştuğu yerde oturur, yorulmaz kollarıyla başının üzerinde Gök kubbesini taşırdı.

Omiros’a göre Atlas, kızı Kalypso’nun yaşadığı çok uzaktaki Batı denizinde bulunur, göğün dayandığı sütunları tutar. Bütün denizlerin derinliklerini bilmektedir. Böylece, denizlerden göklere kadar uzanır.

Daha sonraki efsanelere göre Atlas gök sütunlarını veya gök kubbesini omuzunda, sırtında, ensesinde taşımaktadır. Dünya eksenini omuzunda tutar veya onu omuzu İle döndürür. Bu, Atlas’ın   kendi isteğiyle değil, Zeus’un zoruyla  aldığı  bir görevdir.

Bir ayaklanmaya katıldığı, hatta bu ayaklanmayı idare ettiği için kendisine ceza olarak bu iş verilmiştir.

Bir efsaneye göre Atlas, Mauretania Kraldır. Perseus, kendisini misafir kabul etmediğinden, onu bir kaya dağ haline getirmiştir. Atlas’ı efsanevi Atlantis ülkesinin kiralı sayan efsaneler de vardır. Atlas üzerindeki bir efsane de şudur:

Atlas batıda Hesperidler bahçesinin sahibi veya komşusudur. Bu bahçedeki altın elmaları alıp Mykenea Kralı Herakles’e (Herkül’e) götürmektedir. Atlas elmaları getirinceye kadar Herakles göğü omuzuna almıştır.

Atlas yeniden elde ettiği hürriyetinden o kadar memnun olur ki, geri dönünce yükü omuzuna almak istemez. Fakat Herakles bir hileyle yükü gene Atlas’a verir: Ona göğü bundan sonra da taşımaya hazır olduğunu söyler, fakat omuzundaki yastığı düzeltinceye kadar göğü tutmasını ister. Atlas buna inanır, altın elmaları yere bırakıp göğü omuzuna alır. Herakles de, sözünde durmaz, elmaları alınca kaçar gider.
Sanatta gök kubbesini taşıyan Atlas’ın birçok heykelleri vardır. Bunlardan en tanınmışı halen Napoli Müzesinde bulunan mermer heykeldir.

Leave a Reply