Atlantis Nerededir, Hakkında Bilgi

Atlantis ülkesi nerededir, Atlantis ülkesi hangi denizdedir, Atlantis hakkında bilgi.

Eskiden Atlantik Okyanusunda bulunduğu sanılan efsanevi bir ülkedir. Birçok eski yazarlar Atlantis’e dair birtakım hikayeler bırakmışlar, Atlantis efsanesi de bunlar üzerine kurulmuştur.

Platon (Eflatun) un anlattığına göre Atlantis çok kudretli bir krallıktı, orduları bütün Akdeniz topraklarını ele geçirmişti. Başka bir rivayete göre çok eski zamanlarda Yunanlılar korkunç bir istilaya karşı koymak zorunda kalmışlardı. Bu istila Atlantik denizindeki bir adada yaşayan bir millet tarafından gelmişti.

Atlantis, gene rivayetlere göre, müthiş bir afet sonunda birden bire ortadan yok olmuş, bir gün ve bir gece içinde dalgaların arasında kaybolmuş gitmiştir.

Öte yandan, Atlantis’in Okyanus’ta olmayıp İskandinavya’da, İran’da, hatta Moğolistan’da olduğunu ileri sürenler olmuştur.

Bugün en yaygın kanaate göre Atlantis Amerika’nın bir kısmında veya açıklarındaydı. Son zamanlarda, Atlantis’in Akdeniz’de Ege sularında olduğunu ileri sürenler de görülmüştür.

Leave a Reply