Atik Ali Paşa Kimdir, Hayatı ve Görevleri

Atik Ali Paşa hayatı ve eserleri, Atik Ali Paşa hangi padişah zamanında yaşamıştır.

2. Bayezit devri vezirlerindendir. Fatih devrinde sarayın ak ağalarındandı. 2. Bayezit tahta çıkınca kendisine Karaman Beylerbeyliği verildi. Fakat 1485 yılında Rumeli Beylerbeyi iken, Eflak seferinden başarıyla dönmesi üzerine, 1486’da vezir oldu.

Mısırlılarla yapılan savaşta Sadrazam Davut Paşa’nın emri altında Adana ve Tarsus kalelerini pekleştirdi, bu arada Payas ve Sis kalelerini de zapt etti 1492 yılında, birçok zorluklarla karşılaştığı halde, Mısır ordusunu yendi, 1500’de Mora’da Venediklilerin elinde kalan son kaleleri de zapt etmesi üzerine, Mora valiliğine getirildi. Ertesi yıl Mesih Paşa’nın yerine veziriazamlığa getirildi, iki yıl sonra görevinden uzaklaştırıldıysa da 1506’da yeniden veziriazamlığa getirildi, ölünceye kadar da bu görevde kaldı.

Atik Ali Paşa, Bayezit’in ikinci şehzadesi Ahmet’in tafta geçmesini istediğinden, veliaht Şehzade Korkut’un aleyhinde çalışıyordu. 1511’de Yavuz Selim ayaklandığı sıralarda Atik Ali Paşa Anadolu’da ayaklanan, Şahkulu veya Şeytankulu diye tanınmış Karabıyıklıoğlu’nun üzerine gönderilmişti. Sivas’la Kayseri arasındaki Gökçay’da yapılan savaşta ayaklananlar tarafından öldürüldü.

Atik Ali Paşa halkın güvenini kazanmış, cesur, bilgili bir devlet adamıydı. Askerlik alanında da isabetli görüşleri ve büyük tecrübesi vardı. Zamanının tanınmış şairlerinden Mesihi’yi yanına kâtip olarak almış, Bitlisli İdris’i vakanüvisiikie görevlendirerek Heşt Behişt i yazmasını sağlamıştı. İstanbul’da Divan yolu’nda Atik Alt Paşa cami ve medresesini ( 1496), Zincirlikuyu cami ve hamamını (1496) yaptırmış, Hora Kilisesini, Kariye adiyle, cami haline getirmiştir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Atik Ali Paşa Kimdir, Hayatı ve Görevleri"


Top