Athena Kimdir, Mitolojide Gök Tanrısı

- in Genel
0

Athena hangi çağda yaşamıştır, Gök Tanrısı Athena hakkında bilgi.

Yunan mitolojisinin en önemli gök tanrıçalarından biridir. Unlu şair Omiros, şiirlerinde Athena’dan Tanrılar Tanrısı Zeus’un çok sevdiği kızı olarak bahseder, onu birçok bakımlardan babasına benzetir. Athena’nın tercih ettiği kahraman, savaş hilelerini bulmada usta olan Odysseus’tur.

Efsaneye göre çömlekçinin fırınını, dülgerin gönyesini Athena icat etmiş, öküzleri boyunduruğa vurmayı, sabana koşmayı, ayakkabıcılığı, madenciliği ve daha birçok şeyi insanlara o öğretmiştir. Kadınlar da iplik eği-rip, elbiseler yapmayı, birçok ev işlerini ondan öğrenmişlerdir. Hatta Troia’yı ele geçirmek için tahta at yapma fikrini veren de odur.

Athena daha sonraki çağlarda toplu yaşayışın bir tanrıçası olarak görülür. Athena’nın işçilere özel bir sevgisi vardır. Boiotia’da flütü o icat etmiş, insanların binmesi için atı terbiye eden o olmuştur. Bu arada gemi ve yuları bulan da Athena’dır. Bütün bunlardan başka denizciliği ve çiftçiliği de korur. Zeytin dikip büyütmüştür. Bunun şöyle bir hikayesi vardır;

Athena, Deniz Tanrısı Poseidon’la Attika’nın egemenliği üzerinde kavga etmişti. Hakemler de memlekete hangisinin daha büyük bir faydası dokunursa o tanrının egemenliğinin kabul edilmesini söylemişlerdi. Poseidon yabasının bir vuruşu ile Atina Akropolis’inde yerden tuzlu su çıkardı. Athena ise zeytin ağacını ekti, daha faydalı olduğu için onun egemenliği kabul edildi. Zeytin dalı zamanla silah kuvvetiyle kazanılan barışın timsali olmuştur.

Sanatta Athena iki ayrı tipte gösterilir: Birincisinde mızraklı, kalkan 11 ve miğfer giymiş bir haldedir; ikincisinde ise genç kız kıyafetinde ve silahsızdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir