Ateşi Kim Buldu, Ateşin Keşfi

flame isolated over black background

Ateş ne zaman bulundu, Ateş neden yanar, Ateşin özellikleri ve derecesi.

Odun, kömür, gazyağı, benzin,”havaga­zı, bütangazı gibi katı sıvı ve gaz halinde­ki yanıcı maddelerin hava içinde bir kibrit yardımıyla ısı ve ışık çıkararak yandıkla­rını biliyoruz. Bu çeşit yanmalar ateş adı­nı alır.

insanlık tarihinin başlangıcından bu ya­na ateş ve alevler insanları çekmiş ve yö­netmiş, bazen de zararlı olmuştur.

Ateşin insanlarca ilk kullanımı, bilinen tarihten çok daha önce olduğu halde, uy­gar toplumların oluşumunda ve ilerleme­sinde önemli bir rolü olduğu kesinleşmiştir. Ateşin gücü ve önemi daima bilinmiştir.

İlk insanlar aleve dinsel biı anlam vermişlerdir. Yıldırımlardan meydana gelen yangın ateşlerini bir tarafta söndürmeden saklarlardı. Çevrelerinde tapınaklar yaparlardı.
İnsanlar, ateşi kurutulmuş bir tahta parçası üzerindeki bir delik içerisine dikine

flame isolated over black background
flame isolated over black background

sokulmuş ikinci bir tahta parçasını döndürmekle elde etmişlerdir. Daha sonraları çakmak taşlarını birbirine çarparak çıkan kıvılcımlarla kavları tutuşturmuşlardır. Ortaçağda ateşin, toprak hava ve su ile birlikte maddenin dört temel öğesinden biri olduğu kabul edilirdi.

Günümüzde bilim adamları bir alevin şiddetli bir kimyasal tepkimeden başka bir şey olmadığını kabul etmektedirler.
Kibrit ateşi yanıcı maddelere batırılmış kibrit çöpünün, eczalı kutuya şiddetle sürülmesinden elde edilmektedir. Sürtmeden meydana gelen ısı kibriti tutuşturur.