Atatürk’ün Okul Hayatı-Kendi Anlatımı

Atatürk’ün kendi anlatımıyla okul hayatı nasıldı, Atatürk’ün Okul Hayatı-Kendi Anlatımı hakkında bilgi.

Atatürk, çocukluk hatıralarından bahsederken okula girişini şöyle anlatır;

Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı anamla babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem, ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu.

Rüsumatta memur olan babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendinin mektebine devam etmeme ve yeni usul üzerine okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane surette halletti: Evvela merasim-i mütacle ile mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım Şemsi Efendinin mektebine kaydedildim.

Ancak, çok geçmeden babasının ölümü üzerine Atatürk, annesiyle birlikte, dayısının yanına yerleşmek zorunda kaldı. Okuldan da .ayrılmıştı. Atatürk’ün dayısı bir köyde oturuyordu. Mustafa’ya, kız kardeşiyle (Bayan Makbule Atadan’la) birlikte tarla bekçiliği yaptırmaya başladı. Mustafa’nın annesi, oğlunun okulsuz kaldığını görünce, onu Selanik’teki büyük annesiyle teyzesinin yanına gönderdi.

Mustafa bu defa da Selanik’teki Mülkiye İdadisi’ne kaydedildi. Fakat, geçen fena bir olay onun bu okuldan ayrılmasına sebep oldu. Atatürk olayı şöyle anlatır:

Mektepte Kaymak Hafız isminde bir hoca vardı. Bir gün sınıfımıza ders verirken, ben diğer bir çocukla kavga ettim. Çok gürültü oldu. Hoca beni yakaladı. Çok dövdü. Bütün vücudum kan içinde kaldı. Büyük validem zaten mektepte okumama aleyhtardı. Beni derhal mektepten çıkardı.

O sırada Mustafa’nın annesi de Selanik’e gelmişti. Mustafa Askeri Rüştiye’ye girmek istiyordu, içinde askerliğe karşı dayanılmaz bir istek vardı. Halbuki annesi onun asker olmasın:’istemiyordu. Mustafa buna rağmen gizlice okulun imtihanına girdi, kazandı; böylece, annesine oldubitti yaparak Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girdi.