Atatürk’ün Kemal Adını Alması

Atatürk’ün Kemal ismi nereden geliyor, Atatürk’e Kemal ismini kim vermiştir.

Askeri okulda, Mustafa kendisini öğretmenlerine çok sevdirmişti. Bilhassa matematik derslerinde başarı gösteriyordu. Bazı öğretmenleri ona küçük bir arkadaş muamelesi ediyordu.

Matematik öğretmeninin adı Mustafa’ydı. Bir gün öğrencisi küçük Mustafa’ya: «Oğlum, senin de İsmin Mustafa, benim de… Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun» dedi. işte o zamandan sonra Atatürk’ün ilk adları Mustafa Kemal oldu.

Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra 1895’te Askeri idadi’ye kaydolundu Başarıları burada da devam etti ve okulu iyi dereceyle bitirdi. 13 mart 1899′ da da İstanbul’a gelerek Mekteb-i Harbiye’ye (Harp Okulu’na) girdi.

Mustafa Kemal birinci sınıftaki hayatından şöyle bahseder: Birinci sınıfta saf gençlik hayallerine tutuldum. Dersleri ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğinin hiç farkında olmadım. Ancak, dersler kesilince kitaplara sarıldım.

Piyade sınıfında okuyan Mustafa Kemal’in kafasında yavaş yavaş siyasi düşünceler yer almaya başlıyordu, 2. Abdülhamit devrinin bu en sıkı günlerinde, Atatürk gizli gizli Namık Kemal’in eserlerini okurdu. Okuldaki üç yıllık öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra, kurmay yetiştirilmek üzere seçildi, 1902’de Erkan-ı Harbiye (Harp Akademisi) sınıfına girdi.