Atasözü Nedir?

Atasözü örnekleri nelerdir, Atasözlerini kim söylemiştir, Bağdatlı Ruhi Kimdir.

Halkın yüzyıllar boyunca geçirdiği de­nemelerden ve bunlara dayalı düşünceler­den doğmuş, milletin ortak düşünce ve tu­tumlarını belirten özlü sözlerdir.

Ne zaman ve kimin tarafından söylendiği belli değil­dir. İçinde ölçülü ve kafiyeli olanlar da var­dır. Osmanlıca darb-ı mesel olarak geçen atasözleri, sözlü edebiyat döneminde sav adını almışlardır, Atasözlerinden. Divan şi­irinde bol bol yararlanılmıştır.

“Bal tutan kimse meseldir ki yalar par­mağını

Bu sözün manisini etmede izan iyidir”

Bağdatlı Ruhi