At Meydanı Nedir, Hakkında Bilgi

- in Genel, Osmanlı Tarihi, Sosyal Bilimler, Tarih
0

At Meydanı nerededir, At Meydanı hakkında bilgi.

İstanbul’da, Sultan Ahmet Camisi önündeki meydana 19. yüzyıl başlarına kadar Osmanlılarca verilen addır. At meydanı Bizanslılar devrinde hipodromdu. 196 yılında Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından kurulmuş, sonra Konstantinos tarafından hipodrom şeklinde tamamlanmıştır.

Bizans’ın toplum ve siyaset hayatında çok önemli yeri olan at ve araba koşuları burada yapılırdı, ilk zamanlar At meydanının her tarafı sütunlar ve heykellerle süslüydü. Dördüncü Haçlı Seferinde Latinler’in İstanbul’u işgalleri sırasında ( 1204) At meydanını Haçlılar yağma ettiler, yakıp yıktılar.

İstanbul’un Türkler tarafından alınmasından sonra Hipodrom’a At meydanı adı verildi. At talimleri ve cirit oyunları yeri olarak kullanılırdı. Bayramlarda, büyük, saray düğünlerinde şenlikler burada yapılırdı. 17. yüzyıl başlarında Sultan Ahmet Camisi yapılınca At meydanı çok daraldı. Eskiden çok geniş olan At meydanının yalnız at ve araba koşularına ayrılan alanı 118,5 X 370 metre ölçümündeydi.

At meydanının ortasında bugün 72X300 ölçümünde bir park, dolaylarında Tapu Dairesi, iktisadi ve Ticarî ilimler Akademisi, Sultan Ahmet Camisi ve Divan yolu vardır. Bahçenin içinde Dikilitaş, Orme Sütun, Burmak Sütun, Alman Çeşmesi bulunmaktadır.
Dikilitaş, Mısır’da 3. Tutmosis (M. Ö. 1504-1450) tarafından Heliopolis’te Güneş Tapınağı önüne Tanrı Ammon adına diktirilmiş bulunan anıtlardan biridir.

Roma İmparatorlarından lulianus 361’de bunu Bizans’a getirtmek üzere yerinden kaldırmış ise de, ölümü üzerine iş yarıda kalmıştı. Yıllarca yerde bırakılan taş, nihayet 390’da İmparator 1. Theodosios tarafından getirtilerek buraya diktirilmiştir. Yüksekliği 30 metreyi bulan taşın Bizanslılar tarafından yapılmış kaidesinin yüzlerinde Bizans hayatını canlandıran, At meydanındaki koşuları gösteren kabartmalar vardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir