At Hastalıkları Nelerdir?

At hastalıkları nelerdir? Atlara bulaşan hastalıklardan koruma yolları, At hastalıkları isimleri ve özellikleri hakkında bilgi.

Atın yakalanabileceği hastalıkların büyük bir kısmı mikroplu hastalıklardır, bir kısmı da kötü bakımdan, besin bozukluğundan, ağır işten ileri gelir. Mikroplu hastalıkları arasında ruam (sakağı veya mankafa) hastalığı en fazla tahribat yapan ve bulaşıcı olanıdır.

Attan başka eşeğe, katıra, hatta insana bile bulaşır ve öldürür. Bilhassa Asya memleketlerinde çok yaygındır. Memleketimizde yapılan devamlı çalışmalarla bu hastalığın birçok yerlerde önüne geçilmiştir. At frengisi çiftleşme esnasında hastalardan sağlamlara geçer, yetiştiricilikte büyük kayıplara yol açar. Ayrıca, mide kurdu, at solucanı, şerit ve deri altında yaşayan uyuz böcekleri at hastalıklarının büyük bir kısmını meydana getirir ki Bulaşıcı hastalıklardan biri de at vebasıdır.

Çok tahribat yapar. Gece sinekleri ve keneleri vasıtasıyla bulaşır. Ayrıca atların iç hastalıkları arasında soluğan (kornaj) adı verilen soluma hırıltısı vardır. Bu hastalık çok zorlanan atlarda görülür. Lekeli tifo da atların en önemli iç hastalıklarından biridir. Ayrıca, kalın bağırsakları yer yer genişleme ve daralma gösterdiğinden atlarda sık sık sancılanmalar görülür.