Ana Sayfa Genel Astronomi Nedir, Astronomi Dalları

Astronomi Nedir, Astronomi Dalları

33
0

Astronomi nedir, Astronomi nasıl bir bilimdir, neyi inceler, Astronomi dalları nelerdir, Astronomi ve dalları ile ilgili bilgi.

İlk çağlardan beri gökyüzünde görülen cisimler, göğün değişen görünüşleri, insanları yakından ilgilendirmiştir. Bu bakımdan, astronomi öteki bilimlerin yanında daha hızlı gelişmek imkânını bulmuştur. İlk astronominin, bugün bizim anladığımız anlamda bir bilim olmadığı kesindir. Astronomi biliminin gelişmesi daha çok Astroloji (Yunanca, astro=yıldız, logos = bilim, söz) üzerinde yapılan çalışmaların bir sonucudur.

Astrolojinin konusu yeryüzündeki bütün olayların, özellikle insanların alın yazılarının, gök cisimlerinin özelliğine, karşılıklı durumlarına ve hareketlerine bağlı olduğu inancına dayanarak yersel olayları önceden belirtmekti.

astronomiEski Yunanlıların ünlü bilgini Aristoteles (M. Ö. 384-222) bilimlerin sınıflandırılmasını yaparken astrolojiyi tabii bilimlerin bir kolu olarak göstermişti. Ama bazı Doğulu bilginler, bu arada Farabi ve İbni Haldun astrolojiyi, riyazi bilimlerin dört kolundan biri olan astronominin bir dalı saymışlardır.

Uzun çağlar astronomi bilimi, ancak Yunanlılar çağında, deneyin teoriye katılmasıyla kurulmuştur. Astronomi üstün gelişmesine varıncaya kadar türlü dönemlerden geçmiştir.

Çin’de M. Ö. 3000-2000 yılları arasında astronomiyle ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz, imparator Yoa (M. Ö. 2373-2258) çağında bilginler, günle gecenin uzunluklarını ve mevsimlerin süresini ölçmeyi başarmışlardı. M. Ö. 1100 yıllarında ünlü matematikçilerden Çu Kung’un Yer (Dünya) ile Güneş arasındaki uzaklığı ölçmek için yaptığı çalışmalar, Yer’i (Dünya) düz olarak kabul etmesi yüzünden hatalı bir sonuca ulaşmıştı. Kubilay Han’ın imparatorluğu sırasında (1260-1294) Çin’de bazı gözlem âletleri de yapılmıştı.

Eski Mısırlılar, piramitlerin yüzlerini belirli yönlere doğru yapmışlardı. Bu, onların gökyüzünü incelemekteki titizliğini ve bilgilerini gösterir.

Babil’de de M. Ö. 3800 yıllarında göğün değişik biçimlerinin incelendiğine dair kayıtlar bulunmuştur. Bu kayıtlardan anlaşıldığına göre çok daha eski çağlarda aynı yerde, Mezopotamya’da yaşayan SÜMER’LER astronomiyle uğraşmışlardı. Sümerlerin bu mirasını önce Akad’lar, sonra Babil’iler ve en sonunda ASUR’LULAR ile KALDE’LİLER ve YENİ BABİL’LİLER, sürekli olarak işlemişlerdir. Babillerin yeni Ay’ın görüneceği tarihleri, ay ve güneş tutulmalarını önceden haber veren astronomi yıllıkları vardı.

Eski Yunanlılar sanata ve bilime büyük değer verirlerdi. Bundan ötürü astronomi Yunanistan’da önemli ilerlemeler kaydetti. M. Ö. 6’ncı yüzyılda Miletos’lu Thales bu konuda çok çalıştı. M. Ö. 525 yılında bir güneş tutulmasını önceden hesaplamayı başardı. M. Ö. 3’üncü yüzyılda ünlü Babil’li bilgin Berossos, astronomiye duyduğu ilgi üzerine rahiplikten ayrılıp, Atina’ya gitti. Uzun süre astronomi üzerinde araştırmalar yaptıktan sonra ömrünün sonlarına doğru Kos (istanköy) adasına yerleşerek bir astronomi okulu kurdu.

Türkler ve Araplar, astronomi bilimine büyük önem verirlerdi. 800 yıllarında Harunürreşit’in isteği üzerine, Ptolemaios’un Büyük Astronomi Sistemi adlı eseri Arapçaya çevrildi. El-Me’mun 829’da Bağdat’ta büyük bir gözlemevi kurdurdu.

Astronomi, Türkler de Uluğ Bey (1395-1449) çağında çok gelişti. 1420 yılında Semerkant’ta yaptırılan gözlemevinde Ptolemaios’un yıldız kataloğundaki bütün yıldızlar yeniden gözden geçirildi. Bu incelemeler sonunda hazırlanan cetveller 200 yıl kadar kullanıldı.

Avrupa’da astronomi, ancak Müslüman Arapların İspanya’ya geçmesinden ve Doğu’da gelişmiş olan bu bilimi Avrupalılara öğretmelerinden sonra yerleşebildi. 1543 yılında, ölümünden birkaç gün önce yayınladığı bir kitabında, Polonyalı astronomi bilgini Nikola Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473-1543), yepyeni bir sistem ortaya attı. Bütün eski inanışları kökünden sarstığı için güçlükle kabul edilen bu sistemde, Copernicus, yıldızların dönmediğini onların döner gibi görünmeleri sebebinin Dünya’nın bir eksen etrafında dönüşünden ileri geldiğini belirtiyordu. Ama Copernicus’un yanıldığı nokta Güneş’in Evren’in merkezi olduğunu iddia etmesiydi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here