Astroloji Tarihi Hakkında Bilgi

Astroloji ne zaman ortaya çıktı, Astrolojinin temel yapı taşları nelerdir, Astroloji tarihi hakkında bilgi.

Astroloji çok eskiden beri insanların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Yapılan incelemelere göre, astrolojinin çok eski zamanlarda Kalde’de doğduğu anlaşılıyor. Bazı kahinler 473.000 yıllık, hatta bazıları da 1.500.000 yıllık gözlemlere dayandıklarını iddia ediyorlardı.

İskenderiye’deki Kaideli rahiplerin yıldızlara bakarak bazı olayları önceden haber vermeleri üzerine şöhretleri kısa zamanda her tarafa yayılmıştı.

Astroloji için dünyanın en eski bilimlerinden biri denilebilir. Mezopotamya’da Sümerliler yazıda olduğu gibi astrolojide de Mısırlılar’a önderlik ettiler. Fakat bu üstünlük klasik çağlardan kalma bir üstünlükten dolayı hep Babilliler’e af edilmekteydi.

Daha ilk medeniyetlerin kurulmasıyla beraber insanlar yıldızlarla yakından ilgilenmeye başlamışlardı. Çin’de, Hint’te, Mezopotamya’da ve Mısır’da astroloji kısa bir zamanda süratle gelişti. Eski Çin’deki ve Hint’ teki astroloji bilginleri hakkında pek az şey bilinmektedir. Fakat Mısırlıların astronomide ilerledikleri, bu arada bir yılın uzunluğunu, birkaç dakikalık bir yanlışlıkla ölçmeyi başardıkları bugün kati olarak bilinmektedir.

Yunanlılar astrolojiyi Kaideliler’den öğrendiler. Bunda da gemicilerin ve tüccarların etkisi olduğu sanılmaktadır. İki ülke arasında gidip gelen tüccarlar ve ulaşımı sağlayan gemiciler Kalde’de görüp öğrendiklerini Yunanistan’da anlatıyorlardı.

Romalılar astrolojiyi Yunanistan’a girdikten sonra öğrendiler. Fakat Hristiyanlığın ilk yıllarında astroloji kilise tarafından pek hoş karşılanmadı. Kahinler değişik sebeplerle baltalandı, çalışmalarına meydan verilmedi. Buna rağmen, kahinler gizlice çalışmalar yürütüp gelecek hakkında haberler vermekten geri kalmadılar. İkinci yüzyılda, Claudius Ptolemaios kendi zamanına kadar bu alanda bulunmuş olanlara yeni yeni şeyler ilave etti, ortaya koyduğu esaslar Orta çağ boyunca kendinden sonra gelenlere yol gösterdi.