Astroloji Nedir, Neyi İnceler?

Astroloji bilim dalı mıdır, Astroloji bilimi neyi inceler, Astroloji hakkında bilgi.

Astroloji, yıldızların durumlarından birtakım sonuçlara vararak gelecek hakkında hükümlere varma bilgisidir.

İnsanlar çok eskiden beri astroloji ile ilgilenirler ve yıldızlara bakarak kendilerini gelecekte ne gibi olayların beklediğine dair yorumlar yaparlardı. Eski Yunanlıların ünlü bilgini Aristoteles (M. Ö. 384-222), bilimlerin sınıflandırılmasını yaparken, astrolojiyi tabii bilimlerin bir kolu olarak göstermişti. Fakat bazı Doğulu bilginler, bu arada Farabi ve ibn Haldun astrolojiyi riyazi bilimlerin dört kolundan biri olan astronominin bir dalı saymışlardır.

Eski bilginler Dünya’nın Güneş etrafında bir yılda dolaştığı kuşağın karşısında bulunan on iki yıldız takımına burç demişler, bunları Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları diye adlandırılmışlardır.
Onlara göre bu burçlardan her birinin insanlar üzerinde ayrı ayrı etkileri vardı. Güneş ilkbaharda bu burçların ilk üçünde, öteki mevsimlerde de sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü üçlerde bulunurdu.

Her burçta doğanların doğdukları burçların etkileri altında kaldıklarına inanılırdı. Ayrıca, güneş ve ay tutulmalarının, bütün gezegenlerin de ayrı anlamları vardı. Mesela Jüpiter’in büyük saadet getireceğine, Venüs’ün ve Ay’ın, Jüpiter kadar olmasa bile, gene de mutlu olaylara yol açabileceğine inanırlardı.

Gene bu arada Satürn’ün büyük felaketler getireceği, Mars’ın da kötü olayların habercisi olduğu sanılırdı. Merkür ve Güneş de, duruma göre, iyi veya kötü haberler verirdi.
Durağan yıldızlarla yıldız kümelerinin etkilerinin daha az olduğu kabul edildiğinden daha çok parlak yıldızlar üzerinde durulurdu. Bütün bu esasları bilen biri, bilinmesi istenen olayın karar verildiği veya olayın geçtiği anda, o yerdeki gök parçasında bulunan yıldızların şeklini çizer, bunlar arasındaki münasebetlere bakarak gelecek hakkında birtakım fikirler yürütürdü.

Eskilere göre bir çocuk dünyaya geldiği zaman o anda gökte bulunan yıldızlar çocuğun üzerinde esrarengiz bir etki yaparlar, onun karakterini, geleceğini tayin ederlerdi. Aynı şekilde, yıldızları inceleyerek bir kimsenin gelmişini ve geçmişini öğrenmek de mümkündü.