Asklepios Kimdir, Hakkında Bilgi

Tıp tanrısı Asklepios kimdir, Yunan mitolojisinde Asklepios hakkında bilgi.

Eski Yunan mitolojisinde tıp tanrısıdır. Efsaneye göre Asklepios, Apollon ve Koronisin oğluydu. Omiros’un şiirlerinde sadece bir kahramandır. Daha sonraları Asklepios yavaş yavaş halk tarafından en çok benimsenen tanrılar arasına girmiştir. Bu tanrının yılan, horoz, sopa, çelenk gibi çeşitli timsalleri vardı.

Asklepios efsanesi önce Thessalia’ da kökleşmiş, sonra bütün Yunan alemine yayılmıştır. Romalılar’ ın Aesculapius diye adlandırdıkları bu tanrı M. Ö. 3. yüzyılda bir veba salgınından sonra Romalılar tarafından benimsendi. Daha sonraları Aesculapius çok zaman Serapis’le karıştırılmıştır. Serapis Mısır, Yunan ve Roma mitolojilerinde yeraltı dünyasının tanrısıydı. Esklepios, ölüleri diriltmesi dolayısıyla, Serapis’le bir sayılmıştır.

En eski anıtlardaki heykel ve kabartmalarda Asklepios genç ve sakalsız olarak tasvir edilmiştir. 4. yüzyıldan itibaren sakallı, yüzü tatlı ifadeli bir adamdır. Bergama kazılarında ortaya çıkan madeni paraların üzerine bu resim işlenmiştir. Sokrates, Eflatun ve daha birçok Yunan filozoflarının üzerinde Asklepios’un büyük etkisi olmuştur.

Leave a Reply