Aşık Oyunu Nedir, Nasıl Oynanır?

Aşık Oyunu kemiği bulmaca, Aşık Oyunu tarihi, Aşık Oyunu hangi yöremize aittir.

Koyunun arka ayaklarının diz kısmından çıkartılan ufak bir kemikle oynanan oyundur. Kemiğin dört yüzü de ayrı ayrı şekiller gösterdiğinden zar gibi atılır, üste gelen kısmına bakılarak bazı hükümler verilir.

Oyunun çok eski bir tarihi vardır. Aşık kemiği Anadolu ve İç Asya kavimleri arasında. Eski Yunanistan ve Roma’da zar yerine kullanılırdı. Böylece, çeşitli kumar ve kader oyunları oynanırdı. Anadolu’da Eti kazılarından pek çok sayıda aşık kemiği çıkmış olduğuna bakılacak olursa bu oyunun Etiler arasında da çok yaygın olduğu anlaşılır. Kabartmalarda da aşık oyunu oynayan kral çocukları görülmektedir. Arabistan’da da aşık oyununun İslamlıktan daha eski bir geçmişi vardır.

Eski Türklerde de aşık oyunu çok eskidir. Dede Korkut kitabında Oğuz çocuklarının, hatta Bey ve Han çocuklarının meydanda toplanıp aşık oyunu oynadıkları anlatılır. Bugün de Anadolu’da yeni oyunların bilinmediği köy ve mahallelerde aşık oyunu çoklukla oynanır. Aşığı atana, aşığın durumuna göre ad verme oyununda eski adetlerden birinin izi kalmış olması mümkündür. Aşık kemiğinin dört yüzü bey, çik, tok, kıt diye adlandırılır. Zarı atana bey gelirse bey, çik gelirse aç, tok gelirse tok, kıt gelirse eşek diye şaka edilir.