Aşık Çelebi Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Aşık Çelebi edebi kişiliği, Aşık Çelebi tezkiresi, Aşık Çelebi eserleri ve şiirleri hakkında bilgi.

Türk şair ve bilginlerindendir. Bursalı olarak tanınmış olmasına rağmen Rumeli’nin bir kasabasında doğduğunu söyleyenler de vardır. Rumeli’nin Silivri, Priştine, Serfiçe gibi yerlerinde kadılık yapmış, son olarak Üsküp kadısıyken ölmüştür. Osmanlı devrindeki şairlerin hayatlarına   dair   en eski eseri yazmakla tanınmıştır.

Meşahirüş-Şuara adlı tezkeresi Latifi Tezkeresinden daha geniş bir zamanı kapsaması bakımından daha mükemmel bir eserdir. Kendisinin tanıdığı şairleri de kaydetmiş olmasından ötürü eseri ayrıca değer kazanmıştır.

Aşık Çelebi’nin bir divanı, bir de Şehrengiz adlı eseri, ayrıca Arapçadan İslam dinine dair kitap tercümeleri vardır.

Leave a Reply