Asi Nehri Hakkında Bilgi

Asi Nehri hangi bölgededir, Asi Nehri nereden doğar ve nereye dökülür, Asi Nehri Hakkında Bilgi.

Güney Anadolu bölgesinde Hatay ili toprakları içinden akarak Akdeniz’e dökülen bir nehirdir. Uzunluğu 450 km’dir. Asi nehri Lübnan’da Aynel Tine’den çıkar. Anti Lübnan Dağları arasındaki dar boğazlardan akar. Bu bölgede akışı çok hızlıdır.

Suriye topraklarına girdikten sonra Humus şehri yakınlarında geniş bir göl ve bataklık meydana getirir. Kuzeye doğru akmasına devam ederek Hama Ovasından geçer. Türkiye-Suriye sınırını keserek Amik Ovası’na girer.

Ovada nehrin yönü değişir, önce batıya, sonra, büyük bir kavis çizerek, güney-batıya doğru akar. Asi nehrinin sularının akışı ovada yavaşlar, bu sayede sulama işlerinde kullanılması kolaylaşır. Yazın suları kısmen eksilir, kış aylarında ise, bölgeye yağan fazlı yağmurlar sayesinde, bir hayli kabarır, zaman zaman etrafına taşar, tarlaları kaplar.

Asi nehrinin belli başlı kolları, Amik Gölünün sularını boşaltan Küçük Asi ve Harbiye Çağlayanının sularıdır. Nehir, Asioğlu vadisine girince daha hızlı akmaya başlar ve büyür. Buralarda genişliği 30-40 metreyi bulur. Nehrin Akdeniz’e döküldüğü yerde geniş bir delta meydana gelmiştir. Eskiden burada Süveydiye adında bir liman şehri bulunuyordu. Şimdi bu şehir kıyıdan içeride kalmıştır.