Ashabı Yemin Nedir?

Ashabı Yemin ayetleri nelerdir, Ashabı meymene nedir, Ashabı Yemin hakkında bilgi.

Ashab-ı yemin veya ashab-ı meymene, sağ taraf insanları demektir. Yemin, sağ ta­raf, sağ el, bereket, uğur, kuvvet ve yemin; meymene ise uğur, bereket ve sağ taraf manalarına gelmektedir. Bu iki ifade tıpkı ashab-ı şimal ve ashab-ı meş’eme (bu 2 kelimeye bakınız) gibi Mekki bir sure olan Vakıa suresinde geçmektedir. Bu ifadele­rin anlamı da, ahirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek kişilerdir. Bu kimse­ler, inanan kimselerdir ve cennete girecek olanlardır. Bunların çoğu eski, birazı da Hz. Muhammed’in ümmetinden olacaktır. (Va­kıa, 56/12-14) .

Bunlar cennette, her çeşit nimetlerden istifade edecekler ve huzur ve mutluluk içinde ebedi olarak burada kalacaklardır. Bu ifadenin de ekonomik anlamda kul­lanılan sağcı tabiriyle bir alâkası yoktur. İnanma ile alakası vardır. Ahirette inanan kişilerin amel defterleri sağ taraflarından verilecektir. İnanan her kişi, ashab-ı ye-min’e dahildir.