Ashabı Yemin Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 13 views

Ashabı Yemin ayetleri nelerdir, Ashabı meymene nedir, Ashabı Yemin hakkında bilgi.

Ashab-ı yemin veya ashab-ı meymene, sağ taraf insanları demektir. Yemin, sağ ta­raf, sağ el, bereket, uğur, kuvvet ve yemin; meymene ise uğur, bereket ve sağ taraf manalarına gelmektedir. Bu iki ifade tıpkı ashab-ı şimal ve ashab-ı meş’eme (bu 2 kelimeye bakınız) gibi Mekki bir sure olan Vakıa suresinde geçmektedir. Bu ifadele­rin anlamı da, ahirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek kişilerdir. Bu kimse­ler, inanan kimselerdir ve cennete girecek olanlardır. Bunların çoğu eski, birazı da Hz. Muhammed’in ümmetinden olacaktır. (Va­kıa, 56/12-14) .

Bunlar cennette, her çeşit nimetlerden istifade edecekler ve huzur ve mutluluk içinde ebedi olarak burada kalacaklardır. Bu ifadenin de ekonomik anlamda kul­lanılan sağcı tabiriyle bir alâkası yoktur. İnanma ile alakası vardır. Ahirette inanan kişilerin amel defterleri sağ taraflarından verilecektir. İnanan her kişi, ashab-ı ye-min’e dahildir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ashabı Yemin Nedir?"


Top