Ashabı Şimal Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 23 views

Ashabı meşeme nedir, Ashabı Şimal hakkında bilgi.

Ashab-ı şimal veya ashab-ı meşeme, sol taraf insanları demektir. Şimal, sol, huy ve uğursuzluk anlamlarına, meş’eme ise, uğursuzluk, kötülük ve sol taraf manaları­na gelmektedir. Bu iki ifade Mekki bir su­re olan Vakıa suresinde geçmektedir. Bu surede kıyamet ve sonrasındaki olaylardan bahsedilmektedir. Bu sebeple bu iki ifade­nin anlamı, ahirette amel defterleri sol ta­raflarından verilen kimselerdir.

İnfitar suresinin 11-12. ayetlerinde, in­sanların her yaptığı şeyi kaydeden “Kira-men Kâtibîn” meleklerinden söz edilmek­tedir. Bu melekler, “amel defteri” denilen fakat mahiyeti bizce bilinmeyen bir defte­re insanların yaptığı her şeyi kaydederler. Her insanın bir amel defteri vardır. Bu def­ter, ahirette herkese takdim edilecektir. An­cak bu defter {verilirken bazılarına sağ ta­raflarından, bazılarına da sol tarafından ve­rilecektir. Sol tarafından amel defteri verilenler, Cehennemlik, sağ tarafından amel defteri verilenler ise Cennetlik kişilerdir.

Bi­naenaleyh, Kur’an’daki bu ifade ile, amel defteri sol tarafından verilen kişiler kastedilmektedir. Yoksa çağımızda ekono­mik anlamda kullanılan solcu ifadesiyle hiç bir alâkası yoktur. Ancak bu ifadenin inkarla alakası vardır. Zira bu ifadenin geç­tiği ayetin devamında, bu kimselerin var­lık içinde yaşadıkları, günah işlemekte ıs­rar ettikleri, öldükten sonra dirilişi inkar et­tikleri anlatılmaktadır. (Vakıa, 56/41-50) Bu kimselerin Cehennemde zakkum ağacın­dan yiyecekleri, kaynar su içecekleri de ay­rıca ifade edilmektedir.

Bu ifadenin belli inkarcıları değil, bütün inkarcıları kapsadığını, Allah Tealânın bu ayetlerin devamında sorduğu sorulardan anlıyoruz. Allah Teala, meniyi insanların mı yoksa kendisinin mi yarattığını, ekinleri, in­sanların mı, yoksa kendisinin mi bitirdiği­ni; suyu buluttan indirenin insanlar mı, yok­sa kendisinin mi olduğunu sormakta ve kendisinin zikredilmesini istemektedir. (Va­kıa, 41/51-74) Binaenaleyh her inkarcı, ashab-ı şimaldir.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Ashabı Şimal Nedir?"


Top