Ashabı Sebt Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 17 views

Ashabı Sebt den çıkarmamız gereken dersler nelerdir, Ashabı Sebt hakkında bilgi.

Ashab-ı Sebt, cumartesi halkı demek­tir. Sebt, cumartesi demektir ve Kur’an-ı Kerim’de beş yerde geçmektedir. Ancak bunlardan Nisa suresinin 47. ayetinde “ashab-ı sebt” şeklinde geçen bu ifadeden maksat, cumartesi gününe saygı göster­meyen bir topluluktur. Bu topluluk hakkın­da ayetlerde kesin bir bilgi de mevcut de­ğildir. Bazı rivayetlerde bu topluluğun Medyen veya Eyke halkı olduğu zikredilmekte ise de konu ile ilgili ayetlerin öncesine ve sonrasına bakarak bu topluluğun Yahudi­ler olduğunu söyleyebiliriz.

Dini inançlarına göre bu topluluk, cumar­tesini kutsal saymakta ve bu günü ibadet­le geçirmekte idiler. Bu gün onlara avlan­mak yasaktı. Aksine o gün balıklar, sürü­ler hâlinde su yüzüne çıkıyor ve kaçmıyor­du. Yahudilerden bazıları, cumartesi günü balıkların böyle gelmesine imrendiler, hırs­larını tutamadılar ve dinlerinin bu konuda­ki emrini dinlemeyip avlanmaya başladılar. Böylece cumartesi gününün kutsallığını çiğnediler. Netice bunlar maymun ve do­muz haline getirilerek cezalandırıldılar. Bu tür cezalandırılma konusunda ise müfessirler iki görüş ileri sürerler. 1 .si bunlar gerçek anlamda maymun olmuşlardır. 2.si, bunlar gerçek anlamda maymun olmayıp maymun gibi taklitçi bir toplum olmuşlar­dır. Genellikle dirayet müfessirleri ikinci gö­rüşü tercih etmişlerdir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ashabı Sebt Nedir?"


Top