Ashabı Hicr Nedir?

Ashabı Hicr ne anlama gelir, Hicr Halkı nerede yaşamıştır, Ashabı Hicr hakkında bilgi.

Ashab-ı Hicr, Hicr halkı demektir. Hicr, Şam ile Hicaz arasındaki bölgenin adıdır. Bu bölgede Semûd kavmi yaşamıştır. Kur’­an’da adı çok sık geçen kavimlerden biri­dir.

Semud kavmi, Kur’an’ın beyanına göre kayaları oyar, tepelere saraylar yapardı. Taş oymacılığı bu kavmin en güçlü yönü olmuştur. Zamanına göre taş oymacılığı onlar için çok ileri bir sanat dalı olmuştur. Oymacılık, Semud kavminin adeta bir sem­bolüdür. Kur’an’ın bu meseleye özel bir iti­na gösterdiğini görmekteyiz. Kendilerine peygamber olarak gönderilen Hz. Salih’in onlara şöyle dediğini görüyoruz: “Bir de ince sanatla dağlardan hayrete değer evler yontuyordunuz” (eş-Şuara, 26/149) Bu ayet, Semud kavminin bu sahadaki sa­natım açıkça ifade etmektedir. Bu ifade Kur’an’da bir başka kavim için kullanılma­mıştır.

Hicr’de yaşayan Semud halkı, puta ta­par, kendi soyundan olmayanlara hor ba­kardı. Bunları ıslah için Allah, Hz. Salih’i göndermiştir. Ancak bunlar, Hz. Salih’i ya­lanlamış, mucize olarak gönderilen deve­yi de öldürmüşlerdir. Bunun üzerine saba­ha karşı bir çığlık onları yakalayıvermiş ve hayvan ağılına konan kuru çalı-çırpı ve otlar gibi olmuşlardır. (el-Kamer, 54/31) Bu ceza ile onlar tarih sahnesinden silinivermişlerdir.