Asfalt Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Asfalt nasıl üretilir, Asfaltın içinde neler vardır, Asfalt kullanım alanları hakkında bilgi.

İçinde az miktarda oksijen, kükürt ve azot bileşikleri bulunan koyu renkli bir maddedir. Çoklukla yol yapımında kullanılır. Tabiatta küçük oranda anorganik maddelerle karışmış halde bulunur. Tabii asfaltın en çok bulunduğu yerler, Trinidad adasında Asfalt Gölü, Ürdün’de Lut Gölü civarında, Kaliforniya ve Venezuela’dır.

Asfaltın içindeki anorganik maddelerin oranı daha büyük olursa buna asfalt taşı denir.
Ham petrolün damıtılmasından elde edilen petrol zifti bileşim ve özellik bakımından tabii asfalta çok benzer. Bu maddeye petrol asfaltı adı verilir. Maden kömürü katranından damıtılarak elde edilen zift de özellik bakımından tabii asfalta çok benzerse de bileşim bakımından tabii asfalttan çok ayrıdır.

Leave a Reply