Ases Nedir, Kimlere Ases Denir?

Osmanlı polisine verilen isim olan ases ne anlama gelir, Ases görevleri hakkında bilgi.

Osmanlı İmparatorluğunun eski devirlerinde geceleri vazife gören polis memurudur. Bu memur aynı zamanda idam hükümlerini de yerine getirirdi.

Aseslerin başına Asesbaşı denirdi. Bu polislerin mensup olduğu teşkilat bilhassa büyük şehirlerde faaliyet halindeydi. Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra asesler de tarihe karışmıştır.