Asalak Bitkiler Hangileridir?

Asalak Bitkiler nerelerde yaşar, Asalak Bitkiler zararları hakkında bilgi.

Tam asalak bitkiler, yarım asalak bitkiler olarak iki çeşittirler. Tam asalak bitkiler, klorofilsiz oldukları için, üzerinde yaşadıkları bitkinin besin maddelerinden faydalanırlar.

Yarı asalak bitkiler klorofilIidir, organik karbon bileşiklerini kendileri yapabilirler. Yalnız azot bileşiklerini üzerinde yaşadıkları bitkilerden alırlar.
Asalak bitkiler genel olarak başka bitkilerin üzerinde yaşarlar. Mesela elma ağacını saran ökse otu bitkisi asalak bir bitkidir.

Fakat aynı zamanda hayvanlara, hatta insanlara musallat olan, solunum yollarına, kulaklarına, hatta barsaklarına yerleşen asalak bitkiler vardır İnsan cildine musallat olup, kelliğe ve saçkırana sebep olan bakterilerin pek çoğu mantar nevinden bitkilerdir.

Leave a Reply