Arzu İle Kamber Hikayesi

Arzu İle Kamber kimdir, Arzu İle Kamber ne zaman ve nerede yaşamıştır, Arzu İle Kamber hikaye özeti ve şiirleri hakkında bilgi.

Türk halk edebiyatında iki aşık gencin yaşadıklarını, konu alan türkülü bir hikayedir. Konusu şöyledir;

Kanber, Horasanlı bir bezirganın  küçük oğludur. Kendisi küçükken babası ile anasını haramiler hac yolunda öldürmüşlerdir. Kanberi babasının adamlarından biri kurtarmış, Arzu’nun babası evlat istemiştir.

Arzu ile Kanber beraber büyürler. Arzu’nun babası öldükten sonra, iki gencin birbirine karşı duyguları yavaş yavaş ihtiraslı bir aşk halini alır. Arzu’nun anası onların bu aşkını hoş görmez. Kanber’den kurtulmak İçin onu bir defasında zehirlemeye kalkarsa da Kanber, sevgilisinin uyarması üzerine, ölümden kurtulur.

Kanber bundan sonra artık evde duramaz, dağlara düşer. Arzu’yu anası bir başkasına verir. Vilayet Beyi Kanber’in haline acıyarak, düğünü durdurmaya, İki aşığı birbirine kavuşturmaya çalışırsa da, bu sefer Kanber, nikahı bozmak, başkalarının bedbahtlığına yol açmak İstemediği için, onu bundan vazgeçirir. Alın yazısına katlanır, yeniden dağlara düşer.

Öte yandan, arzu kocasına yar olmaz, onu mesut edemez. Çok geçmeden, adam ölür. Arzu memleketine döner, iki aşık birbirlerine kavuşur.
Ne yazık ki buluşmaları ile ecel şerbetini içmeleri bir olur. İkisinin Ölüsünü su kaplar. Bir ada meydana gelir. Arzu’nun anası iki vücudu birbirinden ayırmak ister, ayıramaz. O da Tanrı’dan ölüm ister, kızı ile Kanber’in ölülerinin yanına düşer, ölür. Arzu ile Kanber’in mezarlarından birer güvercin uçar. Bu, onların şehit olduklarının işaretidir.
Arzu ile Kanber aşık hikayecilerinin anlatma geleneğinde yer tutmakla beraber hemen bütün Anadolu’da, bilhassa kadınlar arasında, masallar gibi anlatılır, ya da kitaptan okunur, dinlenir.

Halk arasında anlatılan türlü şekilleri vardır. Hikayenin türleri, öbür halk hikayelerinde olduğu gibi, mani şeklindedir. Arzu ile Kanber başka birçok halk hikayeleri gibi Karagöz edebiyatına da girmiştir. Karagöz, Arzu’nun babasının uşağı rolündedir.

ARZU İLE KANBER’DEN BİR PARÇA

Geçen günler Arzuyu da, Kanber’i de o zamana kadar’ alışık olmadıkları hislerle dolduruyordu. Bütün istedikleri, beraber, daima beraber olmaktan ibaretti. O gün nasıl olduysa bahçede yalnız kaldılar. Birbirlerini görmeleri bile imkansız gibiyken böyle yan yana oturmak, onlar için saadetlerin en büyüğüydü. İkisi de tarifi imkansız hislerle doluydular. Ne söyleyeceklerini, ne konuşacaklarını bilemiyorlardı. Bir zaman öylece oturdular, sonra aldı Kanber bakalım ne dedi:

Eğdirme kaşım, bakmam yüzüne,

Ben gibi ateşler düşsün özüne,

Yemesem, içmesem, baksam yüzüne,

Şekerden, kaymaktan, baldan ziyade.

Arzu sevgilisinin sözlerini içi titreyerek dinlemişti, o bitirince kendisi aldı, bakalım ne dedi:

Aşık candan bıkar, yarinden bıkmaz,

Ölse de aşığın sırları çıkmaz

Benim gönlüm, olur olmaza akmaz,

Kaptırdım gönlümü ben Kanber’ime.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir