Aryalar Kimdir, Nerede Yaşamışlardır?

Aryalar ne zaman ve nerede yaşamıştır, Aryalar tarihi hakkında bilgi.

Hint-Avrupa dilini ve bu dilden olma dilleri konuşan veya eskiden konuşmuş olan kavimlerin hepsine birden verilen addır. Ayrıca, Asya ve Avrupa’daki, Beyaz ırk mensuplarının bir kısmı bu adla anılır. Ancak, bu durum bazı karışıklıklara yol açmış ve bu ad zaman zaman yanlış kullanılmıştır.

18. yüzyılın sonlarında Sanskrit ve Zend dilleri Avrupa’da bilinmeye başlanmıştı. 1780’da, Sanskritçe, Yunanca, Latince, Almanca ve Keltçe arasında çok büyük ilgiler olduğu anlaşıldı. Zend dilinin ise Sanskritçe ile büyük bir yakınlığı vardı. Bu durum anlaşılınca, yapılan incelemeler Asya ve Avrupa dillerinden büyük bir kısmını içine alan bir dil ailesinin varlığını gösterdi. Avrupa’da, bu büyük ailenin dışında kalan başlıca diller, Baskça, Macarca, Fince ve Türkçedir.

Aryalar’ın tarih öncesi zamanlardan beri Avrupa’ya gelmeye başlamış olması mümkün görülmektedir. Hatta Asya’dan göçenlerin Avrupa’ya sadece dil bakımından değil, yaşayış bakımından da etki yaptıkları sanılmaktadır. Cilalı Taş ve Tunç çağlarında gelişen aletleri Avrupa’ya getirenler Asya’dan göçen bu Beyaz ırktır. İlim adamları bunların ilk Aryalar olduğunu sanıyorlar. Ancak, bu ilkel Aryalar’ın karakterleri üzerinde bir fikir, birliği meydana gelmemiştir.

Öte yandan, bazı bilginler bu Asyalı Beyaz ırkı Avrupa’da Germenler’in, bazıları da Latinler’in temsil ettiğini ileri sürer. Gerçek olan bir şey varsa o da şudur ki bugünkü Batı kavimlerinden hiçbirinin doğrudan doğruya ilkel Aryalar’a bağlanmayacağıdır.

Bu dili konuşan bazı Batı milletleri Aryalar sözünü bir asalet ifade etmek maksa-diyle kendileri için kullanmışlardır. Bazı bilginler aslında doğrudan doğruya bir Hint-Avrupa kökünden geldiği bilinen Hintliler’le İranlılardan başka kavimlerin bu deyimi kullanmaya hakları olmadığını ileri sürmektedir.

Arya dilinin en eski belgelerine Mezopotamya ve Suriye’de Taşlanmıştır. Bunların tarihi M. O. 1760 yılına kadar uzanır. Arya Dilleri Hint-Avrupa ailesinin Satem grubuna girer.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir