Aruz Vezninin Kuralları Nelerdir?

Aruz Vezni özellikleri nelerdir, Aruz Vezni esasları ve kuralları hakkında bilgi.

Hecelerin uzunluk ve kısalığı esasına dayanan aruz vezninin Arap yazı sistemiyle büyük bir ilgisi vardır. Veznin ana kalıpları, sessiz harflerden ibaret olan Arap alfabesinin heceleme usulüne uydurulmuştur. Arapçanın heceleme sisteminde sessiz harflerin birleşmesiyle genel olarak sekiz şekil meydana gelir. Bu sekiz ana kalıbın kendi aralarında yaptıkları birleşmeler, aruz vezninin asıl ölçülerini meydana getirir.

Tefile denen bu sekiz ana kalıp şunlardır: Faulün, fâilün, mefailün, fâilâtün, müstef’ilün, mef’ûlâtü, müfâ’aletün, müte-fâ’ilün.

Bu tefilelerin birleşmesi bahir denen aruz kalıplarını meydana getirir. Arap şiirinde kullanılan asıl bahir sayısı 16’dır.

Aruz vezni ile yazılan şiirlerde bazı kelimeleri kalıba uydurmak için, hecelerin uzunluk, kısalığında değişiklikler yapılır. Bahrin uzun hecesine uymayan bir hecenin asıl değerinden uzun okunmasına imale, bahrin kısa bir hecesine uydurmak için, aslında uzun olan bir hecenin kısa okunmasına da zihaf denir.

İmale ve zihaf genel olarak kusur sayılır. Ancak, bazı şairler anlama kuvvet vermek, kelimeye özel bir değer kazandırmak için imaleyi bilhassa kullanırlar, bunu bir sanat özelliği sayarlardı.
Aynı zamanda biri kısa, biri uzun iki hece yerine bir tek uzun hece kullanıldığı da olur.