Aruz Vezni Tarihçesi Hakkında Bilgi

Aruz Vezni tarihi, Aruz Vezni tarihsel gelişimi nasıldır, Aruzun tarihi hakkında bilgi.

Arap şairlerinin eskiden beri kullandıkları aruz veznini ilk olarak ünlü Arap dilcisi Halil bin Ahmet’in bir sisteme bağlandığı söylenir.

Ancak, onun kurduğu sistem hemen kabul edilmemiş, 8. ve 9. yüzyıllarda bir kısım şairler başka sistemler kurmayı denemiş, aruza uymayan nazım denemeleri yapmışlardır.

Aruz vezni iyice kökleştiği sırada İran’a geçmiştir. Türk edebiyatında kullanılması ise çok daha sonralara rastlar.

Leave a Reply