Artova İlçesi Hakkında Bilgi

Artova İlçesi nereye bağlıdır, Artova İlçesi tarihi ve ekonomisi, Artova İlçesi hakkında bilgi.

Orta Anadolu bölgesinde Tokat iline bağlı bir ilçedir. İlçe topraklarını doğuda Sivas’ın Yıldızeli, batıda Zile, kuzeyde merkez ve Turhal, güneyde Çekerek ve Akdağmadeni ilçeleri çevirir. 56 köyü vardır.

Yüzölçümü: 1.434 km. kare
Nüfusu: 29.771

Artova ilçesinin topraklan içinden geçen Çekerek Irmağı ve bu ırmağa dökülen kollar toprağı sular, bereketlendirir. Çekerek Irmağının ve kollarının geçtiği alanlarda açılan vadiler, küçük ovalar, etrafta yükselen dik yamaçlar ilçe topraklarını kaplar.

Artava’nın iklimi serttir. Kışları çok soğuk geçer, uzun sürer. İlçenin belli başlı gelir kaynağı hayvancılık, tahıl ve pancar tarımıdır. İlçenin iki bucağından biri olan Su-lusaray köyü, yüksek bir höyük üzerine kurulmuştur. Bu höyükte yapılan kazılarda bir çok tarihi eserlere rastlanmıştır. Artova ilçesinde son yıllarda kömür ve krom madeni işletilmesine başlanmıştır.

1921 yılında kurulmuş olan Artova ilçesinin merkezi, eskiden Sivas-Tokat şosesi üzerinde bulunan Çiftlik mevkiinde, Çamlıbel’in kuzeyine düşen ovanın ortasında küçük bir köy halindeydi. 1944 yılında, Sivas-Samsun demiryolu üzerinde bulunan Kunduz istasyonuna nakledilen ilçe merkezi adeta yeni baştan kuruldu. Belediye teşkilatı vardır. Kasaba iki mahalleden meydana gelmiştir Elektriği vardır. İmar planı ve hartası yapılmıştır. Su tesisleriyle 2700 metre uzaklıktan getirilen sular, çeşmeler vasıtasıyla kasabaya verilmiştir. İlçenin ulaştırması kara ve demiryolu ile sağlanır.