Arşidük ve Arşiduka Nedir?

Arşidük kimlere denirdi, Arşidük unvanı kimlere verilirdi, Arşidük sözlük anlamı hakkında bilgi.

Avusturyalı prenslere verilen bir asalet unvanıdır. İlk defa imparator 1. Friedrich tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Resmi bir unvan olarak tanınması ise ancak İmparator 3. Friedrich’in emriyle olmuştur. Bu unvanı ilk defa kullanan da sonradan Germen İmparatoru olan Maximiiian’dır.

Arşidük unvanı Ortaçağ’da bazı yüksek rütbeli kimseler için ele kullanılırdı. Fakat aslında yalnız Habsburg hanedanına mensup Avusturyalı prenslerin unvanıdır.

Leave a Reply