Armada Donanması Hakkında Bilgi

Armada Donanmasını kim kurdu, Armada Donanması hakkında bilgi.

İspanyolcada Donanma anlamına gelen bu kelime 1588 tarihinde İspanya Kralı 2. Philippe'in Büyük Britanya Adasını zaptetmek amacıyle meydana getirdiği donanmaya verilen addır.

Büyük Kari (Şarlken)in oğlu olan Philippe, İngiltere Kıraliçesi Elizabeth'e karşı harekete geçti. Elizabeth'in emriyle idam edilen Iskoçya Kıraliçesi Mary Stuart'ın öcünü olmak istiyordu. Philippe o zamana göre pek muhteşem ve büyük bir kuvvet demek olan 130 gemilik bîr donanma meydana getirdi, adına da Yenilmez Armada dedi.

Armadada 19.000 kara, 8.000 de deniz askeri vardı. Armadanın görevi Hollanda'da Flandre eyaletinde Parma Prensi komutasında bulunan ispanyol ordusunu İngiltere'ye geçirip Elizabeth'i tahttan indirmekti.

Fakat Yenilmez Armada denize açılır açılmaz, çok hızlı İngiliz teknelerinin amansız top ateşiyle karşılaştı. Bir yandan kumandanlarının beceriksizliği .ve o sırada patlıyan fırtına, bir yandan da İngilizlerin tecrübeli denizcileri Yenilmez Armadayı fena sarstı. Armadanın kumandanı başarıdan ümidini keserek geri dönmek için İngiltere'nin kuzeyinden dolaşmak istedi, fakat fırtına çok fazlalaştığı için bunu başaramadı. Gemilerin bir kısmı engin denizlerde battı, sadece elli gemi İspanya'ya dönebildi. Yenilmez Armacla'nın uğradığı bu başarısızlık Holânda'nın egemenligine kavuşmasına, ingiltere'nin de denizlerde üstünlüğünün artmasına yol açtı.

Leave a Reply