Arma Nedir, Devlet Arması Hakkında Bilgi

Devlet armaları nelerdir, Arma nerelerde kullanılır, Armalar hakkında bilgi.

Bir devletin, hükümdarın, şehrin, kurumun veya ailenin kendine ait alamet ve işaretidir.

Dünyanın her tarafında insanlar, çok eski çağlardan beri kendilerine mahsus özel işaretler ve alametler taşımak eğilimi göstermişlerdir. İbraniler'de, Çinliler'de, Avrupalıların istilasından önce Aztekler'de ve hemen bütün öteki milletlerde bu eğilim görülmektedir. Fakat bu işaretlerin arma haline gelmesi 12. yüzyıla rastlar. Bazılarına göre Haçlı Seferlerine katılarak Doğu'ye gelen Avrupalılar arma kullanma adetini alıp memleketlerine götürmüşlerdir.

Genel olarak, kalkan veya miğferlere konan arma, yüzleri tamimiyle örtülü olan şövalyelerin kendi adamları tarafından tanınmasına yarardı. Barış zamanlarında bu alametler mühürlerde kullanılırdı. İlk armalı mühür i 150 yılında kullanılmıştı. Avrupa kıralı ve prenslerinin armaları çoğu zaman taç, manto, gerdanlık, taht sayvanı gibi şekillerin birleşmesinden meydana gelirdi.

Eugün için arma bir süs ve mühürlü belgelerin orijinalliğini belirten bir işaretten başka bir şey değildir. Önceleri imparator(ar tarafından ancak asillerin kullanmalarına müsaade edilen arma XIII. yüzyılda imparatorun yardımcıları tarafından da verilebilmiş, asilzadelerin yanı başında orta tabaka halk, köylüler ve başka dinden olanlar da arma sahibi olabilmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerinde 2. Mahmut zamanında devlet için bir arma kabul edilmişti. Bu armanın en üstünde güneş ışıkları arasında bir tuğra, altında tuğranın yarısını kaplıyan bir hilal resmi, hilalin içinde de El-müstenid bi-tevfikat-ir-Rabbaniyye melik-üd Devlet-i Osmaniyye (Osmanlı Devleti hükümdarı Tanrı'nın buyruklarına dayanır)- ibaresi yazılıydı; ayrıca, bağımsızlık, adalet ve kanun timsali olarak sancak, kılıç, teber, tabanca, top, süngü, terazi ve kitap vardı. Sonraları, hilal kaldırılmış, yazı kalkanın içine yazılmıştır.