Arkeoloji Nedir, Neyi İnceler

Arkeoloji nedir, Arkeolojinin kelime anlamı ile arkeolojinin tarihi gelişimi nedir, Arkeolojinin gelişimine katkı sağlayan bilim adamları.

Arkeoloji, Yunanca (arkhaios = eski) ve (logos = bilim, söz) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Eski uygarlıkların, yapı ve eşya kalıntıları yoluyla incelenmesi anlamını taşır. Ama arkeolojinin bu gerçek anlamı hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Her çağın bilginleri, arkeolojinin bu gerçek anlamını değişik biçimlerde yorumlamışlardır. Kimi arkeolojinin sadece Roma tarihini inceleyen bir bilim olduğunu, kimi eski Yunan tarihini açıklamaya yaradığını savunmuşlardır.

arkeolojiBugün arkeoloji, yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün uygarlıkları arayıp bulan ve bulduğu her türlü kalıntıyı inceleyerek bunlardan sonuç çıkaran bir bilim durumunu almıştır. Kısaca, arkeoloji, geçmiş binlerce yılın yaşayışını türlü bilim kollarından yararlanarak canlandıran geniş bir bilimdir.

1) Rastlantı – Rastlantıya (tesadüf) örnek olarak, depremler, toprak aşınması ve akımları ile yer kaymaları sonucu ortaya çıkan kalıntı izlerinin bulunmasını gösterebiliriz.

2) Toprak yüzeyinin ve bitki örtüsünün dikkatle incelenmesi.

3) Eski yazıtlar, kitaplar, topografya haritaları ve belgelerle süregelmiş gelenek ve göreneklerin sağladığı bilgiler.

4) Modern araştırma araçları. Genel olarak bunlar üçe ayrılır: Uçaktan alınan fotoğrafların incelenmesi, toprakaltının fotoğrafla araştırılması, sualtı araştırması.

Uçaktan alınan fotoğrafların incelenmesi (Aerofotogrametri) – Arkeoloğu ilgilendiren bölgelerin havadan fotoğrafları alınır. Toprak üzerindeyken bakıldığı zaman görülemeyen belirtiler, uçaktan alınan bir fotoğrafta açık olarak gözükür.

İnanılması güç bu olaya örnek olarak şunu gösterebiliriz. Yeryüzüne eğik olarak gelen güneş ışıkları, toprağı yalayıp geçerken, eski mezar, yol ve yapıt gibi örtülü kalmış kalıntılardan meydana gelen en küçük engebeleri, havadan kolayca görülebilen uzun gölgeler durumunda aksi yöne düşürür.

Uçaktan alınan resimlerde görülebilen bir başka iz de tarlalarda boy atmış ekinlerin değişik görüntüleridir. Toprakla örtülü eski bir mezar kalıntısı üzerindeki tarlaya buğday ekildiğini düşünelim. Bu mezarın üstündeki toprak, çevresindekilerden daha kaba olduğu için, yağmur damlalarını emer ve buraya ekilen buğday da öbürlerinden fazla gelişir.

Bu ayrılık toprak yüzeyinden bakılınca görünmez, ama havadan alınmış bir fotoğraf gömülü yapı biçimini sınırlarıyla ve bütün olarak belirtir.

Aynı biçimde toprak yüzeyine çok yakın duvar kalıntıları üzerinde yetişen bitkiler de cılız kalırlar. Uçaktan alınan fotoğrafların hangi yükseklikten çekilmesi gerektiği konusuna gelince, büyük ölçekteki resimler alçaktan küçük ölçekteki resimler de yüksekten çekilir. Resim üzerindeki gölgeleri kolaylıkla inceleyebilmek için fotoğrafın sabahın ilk saatleriyle akşamüstü çekilmesi şarttır.

Bir Arkeolog Nasıl Çalışır

Eskiden her arkeoloğun kendine göre özel bir araştırma sistemi vardı. Bugün, arkeolojik araştırmalar bir sistem ve teknikle yapılmaktadır.

Bir arkeoloğun araştırma alanını meydana getiren ortam, toprak altıdır.

Çünkü bastığımız yerin altı kadar zengin bir depo düşünmek hemen hemen imkânsızdır. Eski uygarlıkların bütün kalıntılarının çoğu toprak, kum, moloz yığınlarıyla örtülmüştür. Arkeolog, geçmiş çağların yaşayışını hayalimizde canlandırabilmek için bu zengin depoyu araştırmaya çalışır.

Arama: Arkeolog, çalışmalarına toprakaltındaki kalıntıların bulunabileceği yerleri belirten izleri araştırmakla başlar. Onu, ilgi çekici buluşlarına götüren başlıca dört etmen (amil) vardır.