Arkeoloji Biliminin Tarihi

Arkeolojinin gelişmesi, Arkeoloji biliminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi.

İnsan hayatının geçmişini öğrenmek için çok eski çağlarda da çalışılmıştır. Fakat başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Arkeoloji tarihi masal olmaktan kurtaran, bir bilimdir.

Onu bu hale getiren iki büyük bilginden biri Fransız bilgini Caylus ( 1 6921765), öbürü de Alman bilgini Winckemann (1717-1768) dır. Winckelmann, arkeolojinin kurucusu sayılır. Eserlerin ilk defa metotlu bir şekilde izah ve tasvir edilmeye başlanması bu bilginler zamanındadır. Alman bilgini K. O. Müller de bir eserin nasıl inceleneceğine dair çok esaslı ilkeler ortaya koymuştur.

Arkeolojinin en çok geliştiği çağ 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarıdır. Kazılar yapan bilginlerin ortaya çıkardıkları eserler dünya müzelerine birçok koleksiyonlar kazandırmıştır. Mezopotamya’da ele geçirilen yazılı ve yazısız belgeler insanlık tarihinin açıklanmasında maddi medeniyet malzemesinin önemini açıkça ortaya koymuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir