Arkansas Nerededir, Hakkında Bilgi

Amerikanın bir eyaleti olan Arkansas nasıl gidilir, Arkansas hakkında bilgi.

Birleşik Amerika Devletlerinin bir eyaletidir. Güneydoğudadır. Mississippi nehri eyaletin batı sınırını teşkil eder.

Yüzölçümü: 138.132 km. kare
Nüfusu: 1.789.999
Başkenti: Little Rock

Son derece zengin tabii kaynakları olan Arkansas çok zaman Harika Eyalet diye anılır. Nehir bakımından bütün memleketin en zengin bölgelerinden biridir. Arkansas nehri, eyaleti batıdan doğuya doğru ikiye böler. Nehirlerin çoğunun üzerinde barajlar yapılmıştır. Bunların en önemlisi Bull Shoals ve Norfolk barajlarıdır.

arkansasArkansas’ın kuzeyinde bulunan bu iki barajdan başka- orta ve batı bölgelerde 7 baraj daha vardır.

Arkansas sadece akarsuları değil, maden suları ile de tanınmıştır. Yalnız Mammouth (Mamut) kaynakları günde 200.000.000 galon maden suyu verir.
Amerika’nın en eski milli parkı olan Hot Siprings Milli Parkında 50’ye yakın kaplıca vardır. Arkansas’ın çok büyük bir kısmında olduğu gibi bu park da ormanlarla kaplıdır.
Arkansas’ın ticaretinde pamuk başta gelir, ondan sonra patates, meyva, kereste ticareti yer alır. Madencilik de ileridir. Arkansas’taki petrol kaynaklan çok zengindir. Little Rock yakınlarında çıkan boksit Arkansas’ın en büyük tabii zenginliklerindendir. Civa ve elmas madenleri de vardır.

Elmas ilk defa, 1906’da John M. Hudclleston adındaki bir çiftçinin Murfresbore yakınlarındaki tarlasında bulundu. Bu elmaslar bugün sadece endüstride kullanılmaktadır.

Arkansas’ın en büyük şehri 102.213 nüfuslu başkent Little Rock’tur. Ondan sonra Fort Smith (47.942), North Little Rock (44.097) gelir.

Arkansas Tarihi: Arkansas bölgesini ilk olarak 1541 yılında Hernando de Soto adındaki bir İspanyol denizcisi dolaştı. Mississippi bölgesinde 10 ay kadar dolaşan De Soto’nun bugünkü Hot Springs bölgesine kadar gittiği bilinmektedir. Bu seyahati Ebedi Gençlik Çeşmesini (Abıhayat kaynağını) bulmak için yapmış olduğu sanılıyor, Çünkü o zamanlar Hot Springs bölgesinde böyle bir çeşme bulunduğu söylenirdi.

Hernando de Soto’dan sonra 1673’te bir Fransız, 1682’de de bir ispanyol seyyahının bu bölgede dolaştığı bilinmektedir. Arkansas’ı İspanyollar 1769’da resmen almış, 1800’de Fransa’ya bırakmışlardır.

Amerikahlar’ın Arkansas’a yerleşmesi ancak 1803’te Louisiana’nın alınmasından sonra başlar. Ondan sonraki yıllarda Arkansas önce Louisiana, sonra da Mississippi arazisinin bir parçası oldu. Nüfusu gittikçe artan Arkansas 1836 yılında A. B. Devletlerinin 25. eyaleti olarak kabul edildi. Arkansas, İç Savaş sırasında, 1861’de, Federal hükumetten ayrılmış, 1868’de yeniden Birliğe kabul edilmiştir.

Arkansas’ın asıl ilerlemesi ve gelişmesi 20. yüzyılda oldu. Bilhassa yüzyılın başlarında bulunan madenler ve ulaştırmanın ilerlemesi bölgeyi zenginleştirdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir