Arkadia Bölgesi Hakkında Bilgi

Yunanistan’da Peloponez’in orta kesiminde bir dağlık bölgedir. Bu bölgede birçok vadiler vardır, en tanınmışı Alphea Vadisidir.

Göller, ormanlar ve otlaklar da çoktur.Batı edebiyatında, özellikle şiirde, eskiden, Arkadla temiz kalpli, sevgilerine sadık çobanların yaşadığı hayali bir ülkeydi.

Çok eski zamanlardan beri çobanlıkla geçinen Arkadia halkı tarihte ikinci derecede bir rol oynamıştır. M.Ö. 7. yüzyılın ortalarına doğru Kral Aristokrates’i tahtından indirip arkadiakrallığı ilga ettiler. O tarihten itibaren bu memleket cumhuriyetler konfederasyonu ile idare edilmeye başlandı. 232 yılına doğru Arkaclia, Akhaia Birliğine girdi. Daha sonraları bu memleket de Yunanistan’ın akıbetine uğradı, Roma’nın bir eyaleti haline geldi.

1204’ten sonra Venediklilerin eline geçen Arkadia 1470’de Türkler tarafından zapt edildi.