Arkadaşlık İlişkilerinde Ölçü Nedir

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Arkadaşlık münasebetlerinde ölçü nasıl olmalıdır hakkında kısa bilgi.

İnsanlar; bazı kimseleri arkadaş edinmek ve onlarla samimiyet kurup hayati meselelerini onlarla müzakere etmek, keder ve sevincini onlarla paylaşmak ister. Bu istek, tabii olduğu kadar fıtri bir arzudur. Tesis edilen arkadaşlığın sarsıntıya uğramadan devam edebilmesi, İslami ölçülere uygun olarak kurulmasına bağlıdır. Bahsi geçen ölçüleri şöyle sıralayabiliriz:

a) Arkadaş olarak seçtiğimiz kimse, sağlam bir imana sahip olmalıdır. İnancı olmayan veya itikadı zayıf bulunan şahıslar, kişinin imanını sarsıntıya uğratıp yanlış yollara sevk ederler. Bu noktada bir şairimiz şöyle beyanda bulunmaktadır:

Mizana vur görüştüğün ihvanı iptida, Rehber zannettiğin rehzen olmasın!
b) Dostluk yaptığımız kimselere hayırlı davranışlar içinde olmalıyız; kendimiz için sevip arzu ettiğimiz şeyleri arkadaşlarımız için de istemeliyiz.
c) tnsanlann başına gelen bir felaketten dolayı sevinç duymamalıdır. Böyle bir hareket, sahibini gözden düşürür ve dostlarının yanında itibar kaybına sebep olur.
d) Arkadaşların zahmetlerine severek katlanmalıdır. Başarmakta güçlük çektikleri işleri olursa görüvermeli; kederli ise derdini dinleyip açılmasına çalışmalıdır. Zira dostlukta hüner, sayıyı değil saygıyı artırmaktır.
e) Taşrada olan arkadaşlarımızla! mektuplaşmalı, bayramlarda tebrik yol-lamalı ve gelip gidenlerle selâm göndermelidir. Bu gibi yazışmalar, az da olsa insanlara kavuşma hazzı verir ve dostlukları kuvvetlendirir.
0 Arkadaşlık yaptığımız kimselere sadık bir dost olmalıdır. Onun kusurunu başkalarının yanında açıp aleyhinde konuşmamalıdır. Çünkü yardan ağyar’a şikayet, dostluğa gölge düşürür!
g) Kişi, dostlarına ağırlık vermemelidir. Her zaman onlara “yar” olup, “bar” olmamalıdır. Sevginin kuvvetlenmesinin bir şartı da arkadaşlarımıza ağırlık vermeyi terk etmektir.
h) Onlar hakkında hüsnü zan beslemeli, gözümüze ilişen eksik bir hal olursa münasip bir şekilde tevil etmelidir. Zira zan, nefisten kaynaklanan haberlerin en yalan olanıdır.
i) Arkadaşlarımızın maddi varlıklarını asla kıskanmamalı ve onlardaki nimetin devamlı olması için Cenab-ı Hakk’a dua etmelidir. Çünkü haset, Allah’in taksimine razı olmama ve o nimeti arkadaşımıza layık görmeyip kendisinin olmasını isteme manasına gelir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Arkadaşlık İlişkilerinde Ölçü Nedir"


Top