Arjantin Hakkında Bilgi

Arjantin hangi kıtadadır, Arjantin’e nasıl gidilir, Goşalar ülkesi Arjantin hakkında bilgi.

ARJANTİN, Brezilya’ dan sonra Güney Amerika’daki devletlerin , en büyüğüdür. Doğuda Brezilya, Uruguay ve Atlas Okyanusu, güneyde ve batıda Şili, kuzeyde Bolivya ve Paraguay’la sınırlanmıştır. Bu Güney Amerika ülkesinin idare şekli cumhuriyettir.

Yüzölçümü: 2.794.000 km. kare Nüfusu- 20.252.000
Arjantin’in topraklan kuzeyde Bolivya’ya Paraguay’dan başlayarak güneye doğru uzanır. Memleketin bu doğrultudaki uzunluğu 3.500 km. kadardır. Genişliği de en enli olduğu yerde 1.500 km. yi bulur.

Arjantin Dağları

And Dağları: Arjantin’in batı sınırını boydan boya kaplar. Bir kısım kuzey toprakları tropika bölgeleri içinde olduğu halde güneydeki Tierra del Fuego (Ateş Ülkesi) Antarktik kıtasına 1000 km. ye kadar yaklaşır. Zaten Şili’den başka dünyada hiçbir memleket Güney Kutbu’na bu kadar yakın değildir.

arjantinArjantin-Şili sınırı Andlar’ın en sarp yerlerinden geçer. Güney Amerika’nın olduğu gibi bütün Amerika kıtasının da en yüksek yeri olan Aconcagua Tepesi (7040 m.) And Dağlarında ve Arjantin sınırları içindedir.
Doğudaki Mercedaric ve Tupungato tepelerinin yüksekliği de 6.000 m. den fazladır.
Rio nehrinin güneyinden başlayan Patagonya Andları kıtanın en güney kesimlerine kadar devam eder. Bunların yüksekliği dağların kuzey kesimlerindekinden daha azdır, 3.000-4.000 metre arasında değişir.

Dağlar doğuya doğru yüksekliğini büsbütün kaybeder, nihayet ovada son bulur. Parana nehri havzasını kaplıyan ovaya Gran Chaco denir. Gran Chaco Ovası başlıca kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ovanın ortalama yüksekliği 180-200 metre kadardır. Ovanın Atlas Okyanusu tarafına olan eğilimi çok az olduğundan nehirler yollarında biriken ağaç gövdeleri, çakıl gibi engelleri sürükleyemez, bilhassa yağmur mevsiminde taşarlar. Bu bakımdan, Parana ve Uruguay nehirlerinin Orta kesimi bataklıktır. Genel olarak çok verimli olan bu iki nehir bölgesine Arjantin’in Mezopotamyası denilir.

Gran Chaco’nun güneyinde başlayan Pampalar, güneyde Rio Colorado bölgesine kadar uzanır. Hemen hemen dümdüz gibi görünen Pampa Ovası batıya doğru gidildikçe yükselir. Pampalarda ağaç yoksa da otlaklar ve verimli topraklar çoktur.
Pampalar’ın güneyindeki Patagonya ise tamamen çorak bir topraktır. Bu bölge Rio Colorado nehrinden başlayarak kıtanın en güney kesimine kadar uzanır.

Arjantin Nehirler ve Göller

Amazon’dan sonra Güney Amerika’daki nehir havzalarının en büyüğü olan Plata havzasının büyük bir kısmı Arjantin topraklarında bulunur. Parana, Paraguay ve Uruguay nehirleri Plata sistemini meydana getirir. Uruguay Nehri ( 1500 km.) Uruguay sınırı boyunca güneye akar. Bazan La Plata körfezine bile nehir denir; halbuki burası sığ ve suyu tatlı bir körfezden ibarettir. Parana ve Uruguay nehirlerinin döküldüğü bu körfezin «»unluğu 300 km., enliliği de en geniş yerinde 80 km. kadardır. Buenos Aires şehri, La Plata kıyılarında kuruludur. Rio Colorado ve Rio Negro nehirleri Pampalar’da doğu yönünde akarak Atlas Okyanusu’na dökülür. Her iki nehir de And Dağlarından çıkar. Bu nehirlerin ikisi de gemiciliğe elverişlidir.

Patagonya’da da Andlar’dan çıkarak doğuya doğru akan nehirler vardır. Bunların hepsi de Atlas Okyanusu’na dökülür. İçlerinde en önemlisi Rio Chubut ile Rio Chico’dur (Parana ve Paraguay nehirleri hakkında Amerika maddesinde bilgi verilmiştir.).
Arjantin göller bakımından son derece zengindir. Ancak, bunların çoğu haritada gösterilemeyecek kadar ufaktır. Patagonya’da Andlar’dan sızan kar sularıyla beslenen bir çok göl vardır. Viedma ve Buenos Aires, Argentina, Nahuel Huapi gölleri bunların en büyüğüdür. Patagonya’nın dağlarla kaptı göller bölgesinin şahane bir manzarası vardır.
Küçük göllere gelince, bunların en çok bulunduğu yer Buenos Aires eyaletidir. Yalnız burada 600 den fazla göl vardır.

Arjantin’in iklimi

Oğlak Dönencesinin kuzeyinde kaiantropika kesimini hesaba katmazsak Arjantin’in güneyi ılık bölgeye düşer. Güney yarım küresinde bulunduğu için Arjantin’de mevsimler de bizimkine benzemez. Türkiye’de yaz olduğu zaman Arjantin’de kış başlamıştır. Aralık, ocak, şubat ise Arjantin’in yaz aylarıdır.

Arjantin’in kuzey kısımlarında yaz aylarında sıcaklık 41° yi bulur. Güneye doğru inildikçe sıcaklık azalır. And Dağlarının yüksek yerlerini saymazsak Arjantin’in en soğuk bölgesi güneydeki Santa Cruz’dur. Burada ısı kışın —36° ye kadar düşer. Yazın da en yüksek sıcaklık ortalama olarak. 0° dir. Arjantin’in orta kesiminin iklimi genel olarak ılıktır. Yağışlar kuzeyde güneydekinden çok fazladır.

Arjantinliler’in Yaşayışı

Güney Amerika’daki memleketler arasında Beyazlar en çok Arjantin’de yaşar. Zaten buradaki Yerli sayısı da pek azdır. Bunlar ancak yüzde iki civarındadır. Bir de Yerli ile Beyaz karışımı Mestizolar vardır. Beyazların çoğunu İspanyollarla İtalyanlar teşkil eder. Ayrıca, Fransız, Alman ve İngiliz asıllı Beyaz da vardır.

Arjantin yerlilerinin en tipik örneklerinden birini goşolar teşkil eder. Goşo Amerikalıların cowboy (kovboy), bizim çoban, daha doğrusu sığırtmaç sözümüzün karşılığıdır. Bunlar ömürlerinin büyük bir kısmını at üstünde geçiren, kulakları son derece hassas kimselerdir. Çaya düşkünlükleri, kitara çalmaları başlıca özellikleridir. At eyeri onların evidir derler.

Arjantin bir tarım memleketi olduğu halde ahalisinin çoğu şehirlerde oturur. Genel olarak nüfusun % 60 ı şehirlerde yaşar. Bunun başlıca sebebi çiftliklerde işçinin çok az para kazanması, buna karşılık endüstri işlerinde çalışanların kendilerine daha iyi bir hayat sağlayabilmelidirler. Arjantin nüfusunun beşte birine yakın kısmı başkent Buenos Aires ve yakınlarında yaşar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir