Aritmetik Nedir, Kim Bulmuştur?

Aritmetik işlemler nelerdir, Günlük hayatta Aritmetik hakkında bilgi.

ARİTMETİK, matematiğin bir kolu, bütün matematiğin temelidir. Sayılar bilimi olan aritmetiği günlük hayatımızda, bilerek veya bilmeyerek daima kullanırız.

Sabahleyin okula gitmek üzere yatağından kalkan bir çocuk düşünelim. Bir aritmetik işlemi olan toplama ona saatin 7.30 olduğunu gösterir. 8.15’te başlayan derse yetişmek için ne kadar zamanı kaldığını da gene bir aritmetik işlemi olan çıkarma sayesinde anlar.

Evden çıkarken annesi ona 75 kuruş harçlık verir. Çocuk otobüse vereceği parayı bundan çıkararak kendisine yemiş almak için ne kadar para kalacağını hesaplar. Otobüs yolu 17 dakika sürmektedir. Bunu iki ile çarparak gidiş gelişte ne kadar vaktinin yolda geçtiğini anlar. Okulda harçlığıyla 6 tane karamela alırsa bunu kendisi ve iki arkadaşı arasında üçe bölebilir. İşte bu çocuk sabahleyin gözünü açtığından beri hep aritmetik işlemleri yapmaktadır.

Aritmetiğin ne kadar önemli olduğunu çok zaman farketmeyiz bile. Halbuki, günlük hayatımızın hemen her anında ondan faydalanırız. Aritmetik bilmeden matematiğin hiçbir kolunda çalışılmaz. Cebir, geometri gibi matematiğin daha yüksek kolları ancak aritmetik sayesinde öğrenilebilir.

Aritmetik Nasıl Başladı?

Aritmetik yolunda atılan ilk adım, saymayı öğrenmekle başlar. İlk insanların saymayı ne zaman öğrendikleri bilinmiyor; ancak, bugünkü ilkel kavimlerin sayma usulüne benzediği sanılıyor.

Bugün en vahşi kabileler halkı bile saymayı bilir. Ancak, Güney Amerika’da, Avustralya’da, Malaya adalarında bazı yerli kabileler beşten yukarı sayı bilmezler. Beşten fazla olan bir sayıyı çok, dolu gibi sözlerle ifade ederler. Tasmanyah’lar ise sadece ikiye kadar sayabilir, daha fazla sayıları «çok» diye anlatırlar. Oueensland’da yaşayan yerli kabilelerin sayı sayması da büsbütün başkadır. Sayıları ganar, burla, burlaganar, bur-la-burla, korumbodan ibarettir. Bunların anlamı 1, 2, 2-1, 2-2, çoktur.
Aritmetiğin binlerce yıldan beri bir öğretim konusu olduğu bilinmektedir. Fenikeliler, Babilonyalı’lar ve güney-batı Asya’daki başka memleketler ticaret işlerinde aritmetikten faydalanmışlardır. Bulunan eski taş tabletlerde birçok alışverişlerin aritmetik yolu ile kaydedildiği görülmüştür. Bu eski kavimler aritmetiği çocuklarına da öğretmişlerdir.
Aritmetiği ilk defa bir sisteme bağlayan İtalyan tüccarları oldu. Bunlar kilise okullarında öğretilen aritmetiği beğenmedikleri için kendi ticaret yolları üstünde özel okullar kurdular.

Eski Romalı ve Yunanlılar, zihni geliştirdiği için, aritmetik öğretimine çok önem verirlerdi. Platon (Eflatun) aritmetiğin ruhu uyandırdığını, Pythagoras da bu ilmin müzik ve jimnastik kadar önemli olduğunu söylemiştir. Pythagoras: Jimnastik öğrenciyi kuvvetlendirir, müzik onu arıtır; matematik bilgileri ise onu mükemmelleştirir ve tanrıya yaklaştırır» der.