Arim Seli Nedir, Sebe Halkı Hakkında Bilgi

Sebe halkı ve arim seli, Arim Seli ne zaman oldu, Kuranda Arim seli hakkında bilgi.

Arim seli, önüne geçilmez bir sel, Arim denilen şeddin seli veya Arim adlı derenin seli demektir. Bu set, Sebeliler tarafından yaptırılmıştır. Sebe Yemen’in güneyinde yaşamış olan bir kavimdir. Verimli toprak­lara sahiptiler. Medeniyette bir hayli ilen idiler. Kur’an’da zikredildiği kadarıyla bu günkü barajı hatırlatan mükemmel su set­lerini ilk defa bunlar yapmışlar ve yağmur sularını değerlendirmişlerdir. Bu setlerin önüne açılıp kapanan su kapakları kon­muştur. Bu şedde “Sedd-i Mearip” de de­nilmiştir.

Kuran’da bu setten şöyle bahsedil­mektedir:

“Andolsun Sebe’nln oturdukları yerler­de de bir ibret vardır. O yerler, sağdan ve soldan iki bahçe ile çevrili idi. Onla­ra, Rabbi’nizin nimetlerinden yiyin de O’na şükredin. Hoş bir memleket ve çok bağışlayan Rab denilmişti. Ama onlar şükürden yüz çevirdiler, bu yüzden üzerlerine Arîm selini gönderdik, onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik” (Sebe’, 34/15-16) Bu ayetlerden anlaşıldığına göre bolluk içinde yaşayan Sebe’liler, sırf bu yüzden şımarmışlar ve bu Arim seli ile de sahip ol­dukları şeyler ellerinden alınmıştır. Kaynaklar, bu şeddin San’a ile Yemen arasındaki bir yerde olduğunu kaydederler. (C.KIRCA)