Arı Suresi Nedir?

Kuranda Arı nasıl anlatılmıştır, Arı suresi meali nedir, Kuranda Arı hakkında bilgi.

Kur’an-ı Kerim’in 16. suresinin adı “en-Nahl”dır. Nahl, bal arısı demektir. Surede geçen ayette Cenab-ı Hak, “Rabb’in bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaç­lardan ve kurdukları çardaklardan evler edin. Sonra her çeşit meyvalardan ye de Rabbinin yollarında boyun eğerek yü­rü. Onun karınlarından, renkleri çeşit çe­şit bir içecek çıkar ki, onda insanlara şi­fa vardır” (en-Nahl, 16/68-60) buyurmak­tadır.

Buradaki vahiy, hakiki anlamında de­ğil, ilham (İnspiration) ve rüya (vision) kar­şılığında kullanılmıştır. (İ.Cerrahoğlu, Tef­sir Usulü, Ank.1976, s.39) Bu ayet, bal arısındaki petek ve bal yapma içgüdüsünü ve Allah’ın bu içgüdüyü yarattığını anlatmak­tadır.

Ayetin sonunda, “Şüphesiz bunda düşünen bir millet için işaret vardır” de­nilmekte ve arının araştırılması gereken bir varlık olduğuna dikkat çekilmektedir. (C.KIRCA)