Arguvan İlçesi Hakkında Bilgi

Arguvan İlçesi tarihi ve okonomisi, Arguvan İlçesi nereye bağlıdır, Arguvan İlçesi hakkında bilgi.

Doğu   Anadolu   bölgesinde   Malatya iline bağlı bir ilçedir. 45 köyü vardır. Yüzölçümü: 1.200 km. kare Nüfusu: 20.870

İlçe topraklarının doğusunda Göldağı, ba­tısında Eğerli, Çalagal dağları yükselir. Ara­zi güneydoğuya doğru vadiler, çıplak sırt­lar ve düzlüklerle kaplıdır. Vadilerde ve düzlüklerde tarla tarımı yapılır. Ayrıca, hay­vancılık, bağcılık ve meyvecilik halkın belli başlı geçim kaynağıdır. Ekonomik hayatı pek fazla gelişememiştir. Arguvan yol arguvanbakımından yetersizdir, ilçe, doğusundan geçen Malatya-Arapkir şosesine bir ara yolu ile bağlıdır.

Arguvan ilçesinin merkezi Tahir kasabasıdır. Arguvan, Eskiköy, Hekimler ve Hatran gibi adlarla da anılmış olan kasaba, Nurşin Tepesinin güney-doğu yamacı üzerindedir. Kasabanın batı yönünden geçen küçük bir dere Fırat nehrine dökülür. Malatya ilinin kuzey yönüne düşen Tahir kasabası Malatya-Erzincan arasında uzanan 65 numaralı Devlet yoluna 15 kilometrelik bir ara yol ile bağlıdır.

Leave a Reply